Q & A with the youth — שאלות ותשובות

״ביום ההוא לא תשאלוני דבר. אמן אמן אני אומר לכם, כל מה שתבקשו מאת האב בשמי ינתן לכם״. ישוע בעצם אומר שכל דבר שנבקש בשם שלו ינתן לנו. יש מצבים שבהם אנשים לא אומרים בסוף … Read More

The Gospel & Yeshua — ישוע, המרכז של הבשורה

אל הקולוסים א׳:9-23 בפס׳ 9-12 שאול אומר ״מאז ששמענו מאפפרס על אמונתכם ואהבתכם ברוח (שקיבלתם את הבשורה ושאתם מאמינים) אנחנו לא מפסיקים להתפלל בעבורכם ולבקש מאלוהים שתבינו את רצונו (מה הוא רוצה, מה הוא מתכנן, … Read More

Taste and know — להכיר לטעום ולדעת

קולוסים א’ 1-8 בקטע שלפנינו, אנחנו רואים את הקשר הזה בין הזכות להיות מאמינים לבין הזכות המוטלת עלינו בתור מאמינים. האם אנחנו חיים חיי קדושה? נבדלים ומכבדים אותו? האם אנחנו יכולים להגיד זאת על עצמנו? … Read More

Do not be fooled – שלא יעבדו עליכם

שלא יעבדו עליכם אלוהים ברא את כל בני האדם עם רצון אישי וזכות בחירה חופשית. כפי שאלוהים העמיד את אדם וחווה בגן עדן עם היכולת לבחור בין שמיעה לדברו לבין סטייה ממנו, גם כיום הוא … Read More

By the Grace of God — בחסדו של אלוהים

בחסדו של אלוהים הראשונה אל טימותאוס ו׳: 17-21 בפסוקים 17-19 שאול מפנה מסר אל עשירי החברה: הוא מבקש מטימותאוס להזהיר אותם מפני גאווה ומפני תליית ביטחונם האישי בכספם. שאול קורא לעשירים להסתמך על אלוהים מפני … Read More