An introduction to the topic of sacrifices – מבוא—קורבנות התורה

מבוא—קורבנות התורה לעיתים מצטייר שמעמדם של היהודים כעם התורה הוא מעמד נחשק, אך יחד עם המעמד הגיעה אחריות רבה של עול מצוות תובעני. פולחן הקורבנות בבית המקדש היה פולחן מרכזי ויומיומי, שכל אחד מעם ישראל נדרש לקחת בו חלק. מסיבה הזו העובדה שהבשורה נועדה קודם ליהודים היא הגיונית כי רק להם הייתה ההבנה של רעיון הקורבנות וכפרת דמו של קרבן תמים על חטא אדם. מדוע צריך היה קורבנות? הצורך בקורבן נובע מכך … [Read more...]

Respect your masters – כבוד לאדונים

כבוד לאדונים הראשונה אל טימותאוס ו':1-2 בדומה להתמקדותו באוכלוסיית האלמנות שאול בוחר להתמקד הפעם בקבוצה אחרת - בעבדים. באותה תקופה הדבר הנהוג היה שהעם הכבוש משועבד לעם הכובש וזה הוביל למציאות חברתית של עבדות. המציאות הזו כבר הייתה קיימת מראשית הכתובים ובספר שמות אלוהים אף נותן חוקים בכל הנוגע לזכויות העבדים והאדונים. שאול אינו מביע את עמדתו לגבי רעיון העבדות אלא מתייחס אל המצב הקיים ונותן … [Read more...]

Respect and Transparency in the Congregation – שקיפות וכבוד בקהילה

שקיפות וכבוד בקהילה הראשונה אל טימותאוס ה':17-23                     בפסוקים 17-19 שאול מדבר שוב על היחס הראוי לזקנים, אך הפעם הוא מתייחס לזקני הקהילה ולאלו שמלמדים ומטיפים בה את דבר אלוהים. לפי דבריו של שאול יש להתייחס בכבוד אל זקני הקהילה וזוהי זכותם מתוקף תפקידם ושירותם עבורה, ליהנות מן השכר וההטבות שמגיעות יחד עם התפקיד. שאול ממשיך בדבריו בנושא ואומר לטימותאוס שלא לקבל כל ביקורת שלילית על … [Read more...]

Keeping your word – עמידה במילים שלנו

עמידה במילים שלנו הראשונה אל טימותאוס ה':11-16                              בפסוקים הללו שאול ממשיך בהנחיותיו עבור הקהילה בכל הנוגע לנושא האלמנות. בעוד שבפסוקים הקודמים הוא דיבר על האלמנות המבוגרות, הפעם שאול מתמקד באלמנות הצעירות וקיים הבדל משמעותי ביחס אליהן. בפסוקים 11-12 שאול מנחה את הקהילה להימנע מלרשום את האלמנות הצעירות לרשימת הסעד מפני שהן עלולות לרצות לשוב ולהינשא וזה יגרום להן להפר … [Read more...]

Treating One Another as Family – היחס הראוי לשונה ולחלש בקהילה

היחס הראוי לשונה ולחלש בקהילה הראשונה לטימותאוס ה':1-10         בפרק ג' בפסוק 15 של האיגרת שאול כותב אל טימותאוס שבמידה והוא יתעכב להגיע אליו אלה הן ההנחיות שהוא מבקש ממנו להנחיל בכל הנוגע להתנהגות הראויה בקהילה. המטרה של כל ההנחיות האלו היא בסופו של דבר לעזור לקהילה כולה לגדול ולממש את הקריאה שלה.באיגרת אל האפסים ד' פסוקים 1-16 שאול מצביע על המשמעות של קהילה כשהוא מדגיש את העובדה שקהילה משקפת … [Read more...]

Don’t let anyone look down on you because you are young – אל יבוז לך איש בשל צעירותך

אל יבוז לך איש בשל צעירותך הראשונה אל טימותאוס ד':12-16 בפסוקים האלו שאול ממשיך בפנייתו הישירה אל טימותאוס, מעודד אותו ומעניק לו כלים למימוש שירותו בצורה טובה. בפסוק 12 שאול אומר לטימותאוס שלאף אחד אין את הזכות לזלזל בו בגלל גילו היחסית צעיר (משוער שטימותאוס היה בשנות השלושים לחייו) ובמקביל קורא לו להוות דוגמא לקהילה באורח חייו:בהתנהגות,בדיבור,באהבה,באמונה ובטהרה. המציאות שבה מבוגרים בקהילה … [Read more...]

Practicing a Life in God’s Presence – אימון לחיים בנוכחותו של אלוהים

אימון לחיים בנוכחותו של אלוהים הראשונה אל טימותאוס ד':6-11 בפסוק 6 שאול אומר לטימותאוס שעל ידי כך שהוא ילמד את הדברים שכתב לו עד כה עבור הקהילה הוא ייחשב למשרת נאמן של ישוע שבאמת מתהלך על פי דברו. הוא מדמה את דברי האמונה והבשורה למזון רוחני שמהם על משרת האלוהים להיות ניזון, כך שאלה ישפיעו על חייו ויניבו פרי. בפסוק לאחר מכן שאול  ממשיך באזהרותיו מפני אגדות לא חשובות וחסרות תועלת, אך הפעם הוא … [Read more...]

Staying Vigilant – לעמוד על המשמר

לעמוד על המשמר הראשונה אל טימותאוס ד: 1-5 הפסוק הראשון של הפרק פותח במילים:"הרוח אומרת בפירוש..." ומתוך המילים האלו אנחנו מבינים שלא מדובר במצב שיכול לקרות אלא במציאות שבוודאות תתרחש מתישהו. אז מה בדיוק אומרת הרוח? הרוח אומרת בפירוש שעם הזמן יהיו אנשים רבים שיפנו לתורות שקר ויתרחקו מהאמונה. בפסוק 2 שאול ממשיך ומתאר את אלו שיחשפו את הקהילה לאותן תורות של שדים כמטיפי כזב (שקר) ומתחסדים. פירוש … [Read more...]

קהילת אלוהים חיים

קהילת אלוהים חיים הראשונה אל טימותאוס ג: 14-16 בפסוקים 1-13 שאול מפרט עבור טימותאוס מהם הסטנדרטים שאליהם צריך לשאוף אדם שרוצה להיות מנהיג בקהילה. שאול מפקיד את טימותאוס על הקהילה באפסוס והוא סומך עליו שידאג לסדר אלוהי בקרב הקהילה וההנהגה. בפסוק 14 אנחנו מבחינים בדאגתו של שאול עבור טימותאוס: הוא מבין שהעבודה שהטיל עליו אינה פשוטה והוא מחזק אותו בידיעה שהוא עתיד להצטרף אליו. שאול אף מוסיף ואומר … [Read more...]

A God-Fearing Woman – אישה יראת אלוהים

אישה יראת אלוהים הראשונה אל טימותאוס ב': 9-15 בפסוקים הבאים שאול ממשיך להסביר לטימותאוס אילו שינויים עליו להנהיג בקהילה באפסוס. בפסוקים 9 ו-10 הוא מדבר על הנשים ומצווה עליהן להתלבש בצורה צנועה ומאופקת ולא להתפאר בתכשיטים ובגדים יקרים. הוא ממשיך ואומר שבתור נשים יראות אלוהים עליהן להתפאר במעשים טובים. שאול מדמה את המעשים הטובים לבגדים אותם על הנשים "ללבוש", כוונתו היא שזהו אורח החיים שצריך … [Read more...]