Practicing a Life in God’s Presence – אימון לחיים בנוכחותו של אלוהים

אימון לחיים בנוכחותו של אלוהים הראשונה אל טימותאוס ד':6-11 בפסוק 6 שאול אומר לטימותאוס שעל ידי כך שהוא ילמד את הדברים שכתב לו עד כה עבור הקהילה הוא ייחשב למשרת נאמן של ישוע שבאמת מתהלך על פי דברו. הוא מדמה את דברי האמונה והבשורה למזון רוחני שמהם על משרת האלוהים להיות ניזון, כך שאלה ישפיעו על חייו ויניבו פרי. בפסוק לאחר מכן שאול  ממשיך באזהרותיו מפני אגדות לא חשובות וחסרות תועלת, אך הפעם הוא … [Read more...]

Staying Vigilant – לעמוד על המשמר

לעמוד על המשמר הראשונה אל טימותאוס ד: 1-5 הפסוק הראשון של הפרק פותח במילים:"הרוח אומרת בפירוש..." ומתוך המילים האלו אנחנו מבינים שלא מדובר במצב שיכול לקרות אלא במציאות שבוודאות תתרחש מתישהו. אז מה בדיוק אומרת הרוח? הרוח אומרת בפירוש שעם הזמן יהיו אנשים רבים שיפנו לתורות שקר ויתרחקו מהאמונה. בפסוק 2 שאול ממשיך ומתאר את אלו שיחשפו את הקהילה לאותן תורות של שדים כמטיפי כזב (שקר) ומתחסדים. פירוש … [Read more...]

קהילת אלוהים חיים

קהילת אלוהים חיים הראשונה אל טימותאוס ג: 14-16 בפסוקים 1-13 שאול מפרט עבור טימותאוס מהם הסטנדרטים שאליהם צריך לשאוף אדם שרוצה להיות מנהיג בקהילה. שאול מפקיד את טימותאוס על הקהילה באפסוס והוא סומך עליו שידאג לסדר אלוהי בקרב הקהילה וההנהגה. בפסוק 14 אנחנו מבחינים בדאגתו של שאול עבור טימותאוס: הוא מבין שהעבודה שהטיל עליו אינה פשוטה והוא מחזק אותו בידיעה שהוא עתיד להצטרף אליו. שאול אף מוסיף ואומר … [Read more...]

A God-Fearing Woman – אישה יראת אלוהים

אישה יראת אלוהים הראשונה אל טימותאוס ב': 9-15 בפסוקים הבאים שאול ממשיך להסביר לטימותאוס אילו שינויים עליו להנהיג בקהילה באפסוס. בפסוקים 9 ו-10 הוא מדבר על הנשים ומצווה עליהן להתלבש בצורה צנועה ומאופקת ולא להתפאר בתכשיטים ובגדים יקרים. הוא ממשיך ואומר שבתור נשים יראות אלוהים עליהן להתפאר במעשים טובים. שאול מדמה את המעשים הטובים לבגדים אותם על הנשים "ללבוש", כוונתו היא שזהו אורח החיים שצריך … [Read more...]

Life-Changing Prayer – תפילה משנה חיים

תפילה משנה חיים הראשונה אל טימותאוס ב': 1-8 פרק א' מהווה מעין הקדמה לשאר האיגרת ומתמקד בעיקר בסיפורו האישי של שאול. בפרק ב' שאול מתחיל להדריך את טימותאוס יותר בפירוט מהם השינויים שאותם הוא צריך להנהיג בקהילה באפסוס. פסוקים 1 ו-8 מהווים מעין מסגרת לכל הקטע ובהם מרוכז המסר העיקרי- עלינו להתפלל עבור כל בני האדם בכל עת. בפסוק 1 שאול כותב ארבעה תארים לתפילה: התיאור הראשון הוא תחינה שבא מהמילה חנינה … [Read more...]

The good fight – המלחמה הטובה

המלחמה הטובה  הראשונה אל טימותאוס א' 18-20: בפסוק 18 שאול ממשיך את דבריו אל טימותאוס בנוגע למצווה שמסר לו ועליה הוא מפרט בפסוק 5: "תכליתה של המצווה הזאת היא האהבה הנובעת מלב טהור, ממצפון ישר ומאמונה אמיתית".  שאול בוחר להשתמש במילה מלחמה למרות שלרב המילה מלחמה היא בעלת קונוטציה שלילית. מלחמה מובילה להרס, חורבן ומוות, אך המלחמה היחידה שאותה עלינו להילחם ושאותה ניתן לכנות "המלחמה הטובה" היא מלחמת … [Read more...]

God’s great mercy – חסדו הרב של אלוהים

חסדו הרב של אלוהים הראשונה אל טימותאוס א' 12-17: שאול היה והינו עדיין דמות עשירה ומופת עבורנו: הוא היה מנהיג, אדם ששינה לחלוטין את מסלול חייו עבור אלוהים, שליח וניתן לייחס לו עוד תארים רבים. לפני הכול שאול היה חלק מזרם הפרושים שהאמינה בתורה שבעל פה והוא היה נורא קנאי לדבר אלוהים. שאול רדף, הסגיר והביא לענישתם ומותם של מאמינים רבים עד שאלוהים התגלה אליו ושינה את חייו מקצה לקצה. למרות שכמאמין שאול … [Read more...]

A Gospel that Increases Faith – בשורה שמשנה את חיינו

בשורה שמשנה את חיינו הראשונה אל טימותאוס א' 3-11: בפסוקים 3-4 שאול מזכיר לטימותאוס מהי הסיבה שעבורה הוא השאיר אותו באפסוס: למנוע מאנשים להפיץ תורות אחרות אשר מסיתות אותם מהעיקר של הבשורה שהוא אמונה. מדבריו של שאול אנחנו מבינים שבאפסוס היו כאלו שבמקום להתמקד בתכנית האלוהים בחרו להתמקד באגדות וסיפורים שהפרי שלהם היה ויכוחים וריבים שלא בנו את הקהילה. עוד בספר מעשי השליחים פרק כ' בפסוקים 29-31 אנחנו … [Read more...]

First Timothy: The letter’s background and the relationship between Paul and Timothy – הראשונה לטימותאוס: הרקע לאגרת ומערכת היחסים של שאול וטימותאוס

הראשונה לטימותאוס: הרקע לאגרת ומערכת היחסים של שאול וטימותאוס    בזמן ששאול כותב את האגרת הזו ,טימותאוס נמצא באפסוס מפני ששאול שלח אותו לשם בשעה שהוא הלך למקדוניה.שאול סומך על טימותאוס ומפקיד בידיו את הקהילה בעיר כדי שהוא ילמד ויכווין אותה בעת היעדרו. שאול ככל הנראה כותב את האיגרת הזו ב65 לספירה,  כאשר הוא נמצא במאסר ברומא ולכן הוא איננו יכול להגיע לאפסוס בעצמו ונאלץ (בחפץ לב) לשלוח את … [Read more...]

A new point of view-נקודת מבט חדשה

נקודת מבט חדשה במהלך הזמן שכיפא התהלך עם ישוע הוא נזכר פעם אחר פעם שדברים אינם כפי שהם נראים ושאלוהים רואה אותם מנקודת מבט אחרת. במתי טז':21-28 ישוע מדבר על הסבל שהוא עתיד לחוות וכיפא, כפי שכל חבר טוב היה עושה, לוקח אותו הצידה וגוער בו. כתגובה ישוע פונה אליו ואומר לו "סור ממני שטן". כיפא ראה את הדברים מנקודת מבט אנושית. סבל הוא דבר שלילי וישוע הוא המלך המובטח שבא למלוך. לפי נקודת המבט של כיפא … [Read more...]