Gifts and Callings – מתנות וקריאה

קריאה ומתנות אל האפסים ד’ 1-6  7 אבל לכל אחד ואחד מאתנו הענק חסד כפי המדה שהעניק לו המשיח. 8 לכן נאמר: “עלה למרום, שבה שבי, ויתן מתנות לבני אדם.” 9 “עלה” מה פרושה אם לא שגם הקדים וירד … Read More

Unity-אחדות

אחדות אל האפסים ד’ 1-6  לפיכך אני, האסיר למען האדון, מפציר בכם להתנהג כיאה ליעוד שנקראתם אליו. 2 התנהגו בכל ענוה ונמיכות רוח, ובארך אפים. סבלו איש את רעהו באהבה. 3 שקדו לשמר את אחדות … Read More

In Him- בו

בו  לאורך פרקים א’-ג’: 13 של אל האפסים, שאול מפרט לנו את כל מה שאלוהים השיג בעבורנו דרך ובישוע בנו. המילה “בו” חוזרת על עצמה ומופיעה כמוטיב במהלך פרקים אלו… אלוהים השיג עבורנו בישוע…  א.      … Read More

The secret in Messiah-סוד המשיח

סוד המשיח  בהמשך לאל האפסים פרק ב’:11-22…  אל האפסים פרקים א’-ב’ מבשרים לנו שאנחנו אבודים וללא תקווה בלי המשיח. כל מי שלא מאמין בישוע נמצא תחת השלטון של האויב והבחירה שלו לעולם תהיה בחירה שגוייה. … Read More

ערב עדויות

הבלוג הזה מתמקד בשלוש עדויות מדהימות מהחיים של המדריכים הצעירים שלנו בנריה. מקווה שתתעודדו!  יום חמישי שעבר בנריה ערכנו ערב עדויות של המדריכים הצעירים מהצוות. היה חזק מאוד לשמוע את העדויות האלו! אני אחלוק מעט על … Read More

The grace of God is available – חסד אלוהים זמין

חסד אלוהים זמין  מה היא הבשורה בשלמותה?! אלוהים חפץ בקשר אישי ואינטימי עם כל אחד מאתנו. עקב החטא אנחנו רחוקים ממנו ולכן הוא שלח קורבן מושלם לישועה של כל אחד מאיתנו. את הקורבן הזה קיבלנו … Read More

The power of the Holy Spirit – גבורת רוח הקודש

גבורת רוח הקודש מכל העמים שבעולם אלוהים בוחר בישראל ודרך ישוע הוא מרחיב את רוחב הבחירה שלו גם ללאומים אחרים. גם אנחנו נמצאים בתוך העולם אבל אנחנו מיוחדים, אנחנו נבחרנו ונקראנו להיות קדושים. האפסים חיו … Read More

When heaven will meet earth – כששמים יתמזגו עם הארץ

כששמים יתמזגו עם הארץ אל האפסים א’:3-12   ברוך האלוהים אבי אדוננו ישוע המשיח, אשר ברך אותנו בכול ברכה רוחנית בשמים, במשיח, כשם שבחר אותנו בו בטרם הוסד תבל, להיות קדושים ובלי דופי לפניו באהבה. … Read More

The word of God is alive ! דבר אלוהים חי

 לרבים מאיתנו קריאה בדבר אלוהים הוא דבר מעיק ומטלה נוספת כדי להרגיש טוב עם עצמנו, שאנחנו עושים מה שצריך לעשות כמשיחיים. דבר אלוהים, לחלקנו, הוא ספר בעל ערך גדול יותר מכל ספר רגיל, אבל הוא … Read More