How to deal with trials-איך להתמודד נכון עם ניסיונות

איך להתמודד נכון עם ניסיונות יעקב א’:2-8 יעקב כותב את האיגרת אל היהודים שנמצאים בתפוצות. הוא מודע לכך שהיהודים עברו קשיים בארץ והינם עוברים קשיים גם כיום בגולה והוא מדריך אותם להתמודד עם הנסיונות והקשיים … Read More

The word of God as a foundation – דבר אלוהים כיסוד

דבר אלוהים כיסוד באמונה  לפני מספר שבועות שלמדנו על היסוד הראשון באמונה שלנו בתור תלמידיו של ישוע והוא…. ישוע! חזרנו לבראשית א’-ג’ וראינו את הסיפור שגרם למציאות בה הנושאות חיה היום- חטא האדם הראשון והפרדות … Read More

Back to foundations-חזרה למקורות

חזרה למקורות  למה אנחנו עושים טוב לאנשים אחרים? למה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים? איך חיינו ישתנו מקצה לקצה ואיך נוכל בכלל להתקרב לאדון?משהו חזק כל כך קורה כשאנחנו חוזרים חזרה ליסודות של האמונה שלנו, … Read More

relationship with God – קשר עם אלוהים

אקטיביות בקשר עם האדון  אל האפסים ו’:19-24  בבואנו לסיומה של האגרת אל האפסים נחזור פעם נוספת ונביט בדמותו של שאול השליח. אחד הדברים המשמעותיים והניכרים ביותר בחייו של שאול היתה האקטיביות הגדולה בחייו. שאול היה פעיל … Read More

Spiritual warfare – מלחמה רוחנית

מלחמה רוחנית  אל האפסים ו’:10-18  10 סוף דבר, חזקו ביהוה ובכח גבורתו. 11 לבשו את מלוא נשק האלהים למען תוכלו לעמד נגד נכלי השטן; 12 כי לא עם בשר-ודם מלחמה לנו, אלא עם רשיות ושררות, … Read More

Submission – כניעה

כניעה  אל האפסים ו’:1-9  1 הבנים, שמעו בקול הוריכם על-פי האדון, כי כך ראוי. 2 “כבד את-אביך ואת-אמך”, היא המצוה הראשונה אשר הבטחה בצדה: 3 “למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה.” 4 ואתם … Read More

Marriage – נישואים

נישואים ישנה עננה כבדה בימינו מעל הנושא הזה של נישואים. העולם מכתיב לנו כל מיני ערכים וכל מיני סטנדרטים שאינם תואמים את דבר אלוהים, וחשוב שנחזור לראשית הדברים בנושא זה. בבראשית ב’: 18,21-25 אלוהים נותן לנו … Read More

Pay attention – שימו לב

שימו לב שלא יכבה האור שבכם   אל האפסים ה’:6-21  הקטע הזה ארוך אבל כל כך רלוונטי לחיים שלנו היום. ישנה קריאה מרכזית בקטע הזה והיא “שימו לב! שלא יכבו את האור שבכם” שאול כאן קורא … Read More

walk as beloved sons – התהלכו כבנים אהובים

התהלכו כבנים אהובים אל האפסים ד’ 25- ה’ 5  25 על כן הסירו את השקר ודברו אמת איש לרעהו, כי איברים אנחנו איש לרעהו. 26 רגזו ואל-תחטאו; אל תשקע השמש על כעסכם, 27 ואל תתנו … Read More

Renewal-התחדשות

התחדשות   אל האפסים ד’ 17-24  7 הנה זאת אני אומר ומכריז מטעם האדון: אל תלכו עוד כגוים ההולכים בהבלי שכלם. 18 חשוכי דעת הם, זרים לחיי אלהים בגלל בערותם וקשי לבם; 19 וכיון שהתנונו … Read More