God’s Wisdom – חכמה מאלוהים

 חכמה מאלוהים יעקב ג’ 13-18 פסוק 13 פותח בשאלה מאתגרת אל הקוראים, מי מכם מחשיב עצמו חכם ונבון? התשובה לשאלה זו על פי יעקב היא שחוכמתו של האדם משתקפת מתוך התנהגותו החיובית ומעשים בעלי פרי … Read More

God’s Wisdom – חכמה מאלוהים

חכמה מאלוהים יעקב ג’ 13-18  פסוק 13 פותח בשאלה מאתגרת אל הקוראים, מי מכם מחשיב עצמו חכם ונבון? התשובה לשאלה זו על פי יעקב היא שחוכמתו של האדם משתקפת מתוך התנהגותו החיובית ומעשים בעלי פרי … Read More

Our Words Have Power – יש כוח במילים

יש כוח במילים אגרת יעקב ג’:1-12 יעקב מתחיל את הפרק הזה באזהרה למאמינים שלא כולם יחפצו להיות מורים. הוא מזהיר אותנו שגם כך כולנו מרבים להכשל אז עדיף לכמה שפחות אנשים להיות מורים ואז הוא … Read More

Faith and Actions – אמונה ומעשים

אמונה ומעשים  יעקב פרק ב’ פסוקים 14-26 פסוק 14 פותח בשאלה: האם אמונה ללא מעשים תוכל להושיענו? התשובה לשאלה ניתנת בצורת משל המתאר את אחינו השרויים במצוקה כלכלית, ללא בגדים ומזון ופונים אלינו לעזרה. אנו … Read More

With no Partiality-ללא משוא פנים

ללא משוא פנים יעקב פרק ב’ פסוקים 1-13 פסוק 1 נפתח בבקשה מאיתנו שלא לנהוג במשוא פנים. משוא פנים משמעו לשאת את פניו של אדם אחד על פני אדם אחר, מה שבסופו של דבר יוביל … Read More

True worship-עבודת אלוהים אמיתית

עבודת אלוהים אמיתית יעקב א’ 26-27, ירמיה ז’ 3-6 פסוק 26 נפתח בדבר אזהרה: אדם שלא ישלוט על לשונו יטעה את ליבו ועבודתו תהיה לשווא. מן הפתיח של הפסוק אנו מבינים שיעקב פונה דווקא אל … Read More

Active hearing-שמיעה אקטיבית

שמיעה אקטיבית יעקב א’ פס’ 19-25 פסוק 19 בא לתת לנו דרך חיים שבעזרתה נוכל להתמודד ולהחזיק מעמד בזמני קושי וניסיון בחיינו שעליהם למדנו בתחילת הפרק. על מנת שנוכל למלא את ייעוד אלוהים בחיינו אנו … Read More

Whole and without blemish-שלמים וללא מום

שלמים וללא מום ביום האחרון  אגרת יעקב א’:16-18  אלוהים שלח את בנו יחידו כדי שכל המאמין בו יעמוד ביום האחרון מושלם וללא דופי וירש חיי עולם לאחר המשפט. כולנו מועדים למשפט אבל אלוהים אומר שרק … Read More

Standing in times of trial-עמידה בניסיון

עמידה בניסיון אגרת יעקב א’:12-15 פסוק 12 נפתח במילה “אשרי” שפירושה מבורך, מי מבורך על פי הכתוב? המבורך הוא האחד שיחזיק מעמד בעת ניסיון ולא ייפול בו, הוא זה שיזכה בכתר החיים. בהמשך הפסוק אנו … Read More

Our treasure-האוצר שלנו

האוצר שלנו מה אתה מחפש בחיים שלך? מה ברצונך להשיג? מה יחשב בחייך כהצלחה? אחרי מה אתה רודף? יעקב א’:9-11 //  מתי ו’:19-34 כשאנחנו קוראים את הפסוקים האלו בשני המקורות אנחנו רואים את העיקרון שהעושר … Read More