אל האפסים א׳ 1 – 7

האם קראת את המבוא לסדרה זו? כדאי לך. תקראו כאן!
Click here to read this blog post in English!

 
הפסוקים שלפנינו מצביעים על כמה דברים: ברכה, בחירה, יעוד, מעמד, מטרה והדרך לישוע.

פסוק 3 מתחיל עם הצהרה ״ברוך אלוהים אבי אדוננו ישוע המשיח...״ יש כאן תפיסה מאוד יהודית כאשר הוא אומר זאת. שאול היה מהפרושים מישהו שכיום נחשב כדתי חרדי הוא הכיר את התפילות היהודיות והשתמש בהם. הפסוק הזה מזכיר לנו את הפסוק שאומרים בעליה לתורה בבר מצווה. זה פרט שחשוב להבין ככה אנחנו מבינים למי שאול פנה, הוא דיבר בשפה שמוכרת לאנשים שאליהם כתב. שאול משתמש במילים ״האלוהים אבי..״ שאול כחסיד של ישוע השתמש בשפה שאנחנו רואים שבה ישוע דיבר לאורך הזמן שבו הוא היה בעולם ופנה לאב.

בהמשך אנחנו רואים שכתוב ״אשר ברך אותנו בכל ברכה רוחנית בשמים במשיח״ אנחנו רואים את הברכה. אלוהים בירך אותתנו בכל הברכות, הגיע לנו מוות ובמקום זה קיבלנו חיים. הברכה שלנו היא בישוע לא צריך יותר מזה בעצם התברכנו דרכו בכל הברכות.

בפסוק 4 שאול ממשיך ומדבר על כך שאלוהים בחר כל אחד מאיתנו לפני היווסד תבל גם ביוחנן ט״ו אנחנו רואים שאלוהים בחר את המאמינים. אלוהים לא בחר בנו כי מגיע לנו הוא עשה איתנו חסד ולקח מאיתנו כל עול. בפסוק 5 הוא ממשיך ליעוד שלנו והסיבה שאנחנו נבחרנו.אלוהים רוצה שנהיה קדושים ובלי דופי, לחיות חיים שמביאים כבוד לאלוהים באהבה אחד כלפי השני קדושים מובדלים מהשאר .היעוד שלנו זה להיות מקודשים, להיות בנים לאלוהים יש לנו מעמד של בני מלוכה בפסוק 6 אנחנו מבינים למה אלוהים רוצה שנהיה קדושים. עלינו להבין שאנחנו כאן בגלל רצון אלוהים בחסד האדון לכבוד ולתפארת שאל אלוהים לכן עלינו תמיד לשאול את עצמנו, האם אנחנו מייצגים את אלוהים בכבוד בחיים שלנו? האם אנחנו מבינים לאיזה תפקיד נקראנו?.

שאול ממשיך ומזכיר לנו בפסוק 7 שבדם של ישוע קיבלנו את הפדות. היכולת שלנו להיות מקודשים בעלי ברכות רוחניות ובעלי מעמד של בנים זה בגלל מה שישוע עשה עבורנו על הצלב. במוות של ישוע אנחנו קיבלנו חיים, ובחיים שקיבלנו עלינו לכבד את אלוהים. עלינו לחיות כל יום למען האדון ולזכור את היעוד שלנו בעולם הזה ואת העובדה שאנחנו חיים בחסד של אלוהים מלאים בברכה לפאר את אבינו.

האם קראת את המבוא לסדרה זו? כדאי לך. תקראו כאן!
Click here to read this blog post in English!

 
הפסוקים שלפנינו מצביעים על כמה דברים: ברכה, בחירה, יעוד, מעמד, מטרה והדרך לישוע.

פסוק 3 מתחיל עם הצהרה ״ברוך אלוהים אבי אדוננו ישוע המשיח...״ יש כאן תפיסה מאוד יהודית כאשר הוא אומר זאת. שאול היה מהפרושים מישהו שכיום נחשב כדתי חרדי הוא הכיר את התפילות היהודיות והשתמש בהם. הפסוק הזה מזכיר לנו את הפסוק שאומרים בעליה לתורה בבר מצווה. זה פרט שחשוב להבין ככה אנחנו מבינים למי שאול פנה, הוא דיבר בשפה שמוכרת לאנשים שאליהם כתב. שאול משתמש במילים ״האלוהים אבי..״ שאול כחסיד של ישוע השתמש בשפה שאנחנו רואים שבה ישוע דיבר לאורך הזמן שבו הוא היה בעולם ופנה לאב.

בהמשך אנחנו רואים שכתוב ״אשר ברך אותנו בכל ברכה רוחנית בשמים במשיח״ אנחנו רואים את הברכה. אלוהים בירך אותתנו בכל הברכות, הגיע לנו מוות ובמקום זה קיבלנו חיים. הברכה שלנו היא בישוע לא צריך יותר מזה בעצם התברכנו דרכו בכל הברכות.

בפסוק 4 שאול ממשיך ומדבר על כך שאלוהים בחר כל אחד מאיתנו לפני היווסד תבל גם ביוחנן ט״ו אנחנו רואים שאלוהים בחר את המאמינים. אלוהים לא בחר בנו כי מגיע לנו הוא עשה איתנו חסד ולקח מאיתנו כל עול. בפסוק 5 הוא ממשיך ליעוד שלנו והסיבה שאנחנו נבחרנו.אלוהים רוצה שנהיה קדושים ובלי דופי, לחיות חיים שמביאים כבוד לאלוהים באהבה אחד כלפי השני קדושים מובדלים מהשאר .היעוד שלנו זה להיות מקודשים, להיות בנים לאלוהים יש לנו מעמד של בני מלוכה בפסוק 6 אנחנו מבינים למה אלוהים רוצה שנהיה קדושים. עלינו להבין שאנחנו כאן בגלל רצון אלוהים בחסד האדון לכבוד ולתפארת שאל אלוהים לכן עלינו תמיד לשאול את עצמנו, האם אנחנו מייצגים את אלוהים בכבוד בחיים שלנו? האם אנחנו מבינים לאיזה תפקיד נקראנו?.

שאול ממשיך ומזכיר לנו בפסוק 7 שבדם של ישוע קיבלנו את הפדות. היכולת שלנו להיות מקודשים בעלי ברכות רוחניות ובעלי מעמד של בנים זה בגלל מה שישוע עשה עבורנו על הצלב. במוות של ישוע אנחנו קיבלנו חיים, ובחיים שקיבלנו עלינו לכבד את אלוהים. עלינו לחיות כל יום למען האדון ולזכור את היעוד שלנו בעולם הזה ואת העובדה שאנחנו חיים בחסד של אלוהים מלאים בברכה לפאר את אבינו.

Share this Post