The grace of God is available – חסד אלוהים זמין

חסד אלוהים זמין  מה היא הבשורה בשלמותה?! אלוהים חפץ בקשר אישי ואינטימי עם כל אחד מאתנו. עקב החטא אנחנו רחוקים ממנו ולכן הוא שלח קורבן מושלם לישועה של כל אחד מאיתנו. את הקורבן הזה קיבלנו … Read More

The power of the Holy Spirit – גבורת רוח הקודש

גבורת רוח הקודש מכל העמים שבעולם אלוהים בוחר בישראל ודרך ישוע הוא מרחיב את רוחב הבחירה שלו גם ללאומים אחרים. גם אנחנו נמצאים בתוך העולם אבל אנחנו מיוחדים, אנחנו נבחרנו ונקראנו להיות קדושים. האפסים חיו … Read More

When heaven will meet earth – כששמים יתמזגו עם הארץ

כששמים יתמזגו עם הארץ אל האפסים א’:3-12   ברוך האלוהים אבי אדוננו ישוע המשיח, אשר ברך אותנו בכול ברכה רוחנית בשמים, במשיח, כשם שבחר אותנו בו בטרם הוסד תבל, להיות קדושים ובלי דופי לפניו באהבה. … Read More

The word of God is alive ! דבר אלוהים חי

 לרבים מאיתנו קריאה בדבר אלוהים הוא דבר מעיק ומטלה נוספת כדי להרגיש טוב עם עצמנו, שאנחנו עושים מה שצריך לעשות כמשיחיים. דבר אלוהים, לחלקנו, הוא ספר בעל ערך גדול יותר מכל ספר רגיל, אבל הוא … Read More

ישוע בתנ”ך – Yeshua in the Old Testament

ישועבתנ“ך לאורך כל התנ”ך אנחנו קוראים נבואות על המשיח, תכונותיו, מעשיו ונסיבות בואו לעולם.  כשאנחנו ממשיכים וקוראים בברית החדשה אנחנו רואים את התגשמותם של נבואות רבות על המשיח בישוע. דוגמא לנבואה שמתגשמת בישוע נמצאת בישעיה … Read More

התנך והברית החדשה- מה הקשר?

התנך והברית החדשה- מה הקשר? הברית החדשה לא באה כדי להחליף את התנ”ך! הם תלויים אחד בשני ואי אפשר להסתכל רק על אחד ולוותר על האחר. אותו המסר מועבר דרך שני הספרים, מסר של גאולה … Read More

God as a Father אלהים כאב

השבוע התחלנו לדבר על אלוהים כאבא. הלימוד ניתן על ידי אורח שלימד על העובדה שלא כמו האבאהות הארציים שלנו, אלוהים הוא אבא מושלם. בלוקס טו’ 11-32 ישוע מספר סיפור שמכירים כיום כ”משל הבן האובד.” הסיפור … Read More

Ner Ya

בנריה השנה, כל הלימוד שלנו יהיה מבוסס על האופי של אלוהים ואיך אנחנו יכולים ליישם את מה שאנחנו יודעים על אלוהים בחיים האישיים שלנו. אנו מאמינים שכדי לגדול כתלמידים של ישוע, אנחנו צריכים להכיר את … Read More