By the Grace of God — בחסדו של אלוהים

בחסדו של אלוהים הראשונה אל טימותאוס ו׳: 17-21 בפסוקים 17-19 שאול מפנה מסר אל עשירי החברה: הוא מבקש מטימותאוס להזהיר אותם מפני גאווה ומפני תליית ביטחונם האישי בכספם. שאול קורא לעשירים להסתמך על אלוהים מפני … Read More

An Active Faith – אמונה אקטיבית

אמונה אקטיבית הראשונה אל טימותאוס ו’: 11-16 בפסוק 11 שאול פותח את דבריו במילים: “אבל אתה, איש האלוהים, ברח לך מאלה”. שאול מתכוון בדבריו  אל הדברים השליליים שאליהם התייחס בפסוקים הקודמים כמו בצע כסף והוא … Read More

The most important thing – מהתפל לעיקר

מהתפל לעיקר הראשונה אל טימותאוס ו: 3-10 בפסוקים הבאים שאול שב ומתמקד באחד הנושאים העיקריים של אגרתו: אזהרה מפני מורי שקר והשפעתם השלילית על הקהילה. בפסוק 3 שאול מזהיר את טימותאוס מפני כל אדם שמלמד … Read More

Respect your masters – כבוד לאדונים

כבוד לאדונים הראשונה אל טימותאוס ו’:1-2 בדומה להתמקדותו באוכלוסיית האלמנות שאול בוחר להתמקד הפעם בקבוצה אחרת – בעבדים. באותה תקופה הדבר הנהוג היה שהעם הכבוש משועבד לעם הכובש וזה הוביל למציאות חברתית של עבדות. המציאות … Read More

Keeping your word – עמידה במילים שלנו

עמידה במילים שלנו הראשונה אל טימותאוס ה’:11-16                              בפסוקים הללו שאול ממשיך בהנחיותיו עבור הקהילה בכל הנוגע לנושא האלמנות. בעוד שבפסוקים הקודמים הוא דיבר על האלמנות המבוגרות, הפעם שאול מתמקד באלמנות הצעירות וקיים הבדל משמעותי ביחס … Read More

Treating One Another as Family – היחס הראוי לשונה ולחלש בקהילה

היחס הראוי לשונה ולחלש בקהילה הראשונה לטימותאוס ה’:1-10         בפרק ג’ בפסוק 15 של האיגרת שאול כותב אל טימותאוס שבמידה והוא יתעכב להגיע אליו אלה הן ההנחיות שהוא מבקש ממנו להנחיל בכל הנוגע להתנהגות הראויה בקהילה. … Read More

Staying Vigilant – לעמוד על המשמר

לעמוד על המשמר הראשונה אל טימותאוס ד: 1-5 הפסוק הראשון של הפרק פותח במילים:”הרוח אומרת בפירוש…” ומתוך המילים האלו אנחנו מבינים שלא מדובר במצב שיכול לקרות אלא במציאות שבוודאות תתרחש מתישהו. אז מה בדיוק אומרת … Read More