ישוע בתנ”ך – Yeshua in the Old Testament

ישועבתנך

לאורך כל התנ”ך אנחנו קוראים נבואות על המשיח, תכונותיו, מעשיו ונסיבות בואו לעולם.  כשאנחנו ממשיכים וקוראים בברית החדשה אנחנו רואים את התגשמותם של נבואות רבות על המשיח בישוע.

דוגמא לנבואה שמתגשמת בישוע נמצאת בישעיה פרק ז’.

רבים מאיתנו מכירים פסוק בודד בכל הפרק הזה-

“לכן יתן אדוני הוא לכם אות הנה העלמה הרה ויולדת בן וקראת שמו עמנו אל:”(14)  טוב שאנחנו מכירים את הפסוק הזה, אבל חשוב לא פחות להכיר את ההקשר בהם נכתבו הדברים, מה היא התקופה שהפרק מדבר עליה?

אל מי נאמרו הדברים? באיזה מצב הם היו?

כל הפרטים האלו חשובים לנו!

חשוב שנדע את ההקשר כדי שנבין את עומק הדברים והנבואות ונראה את התמונה השלמה שאלוהים נתן לנו בכל נבואה ונבואה על המשיח.

עלינו להכיר את דבר אלוהים על מנת שנדע באמת במי אנו מאמינים ומול מי אנחנו עומדים ובנוסף שנוכל לענות לעצמנו ולאחרים על שאלות בצורה הטובה ביותר עם הבנה עמוקה על נבואה בתנך והתגשמותה בישוע כמשיח.

Yeshua in the Old Testament

Throughout the Old Testament we read prophecies about the messiah, His character, His deeds and the circumstance in which He will come down to earth. When we keep on reading through the New Testament we see these prophecies fulfilled in Yeshua.

An example OF a prophecy fulfilled in Yeshua is found in Isaiah 7. Many of us are familiar with one verse out of the chapter only, verse 14-” Therefore the Lord Himself will give you a sign: The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Immanuel”.

Now it’s a good thing we know this verse, but it is also important to know the context in which these words were written. At what time? To whom? In what situation were they written? All these details matter, they are important. By understanding the context we can understand the depth of what God is saying and only then can we look at the whole picture God is showing us in every prophecy and prophecy about the Messiah.

We need to know the word of God to truly to understand who we believe in and so we’ll be able to answer ourselves and others when questions arise in the best way with a deep understanding of prophecies and their fulfillment in Yeshua as messiah

Share this Post