ישוע בתנ”ך – Yeshua in the Old Testament

ישועבתנ“ך לאורך כל התנ”ך אנחנו קוראים נבואות על המשיח, תכונותיו, מעשיו ונסיבות בואו לעולם.  כשאנחנו ממשיכים וקוראים בברית החדשה אנחנו רואים את התגשמותם של נבואות רבות על המשיח בישוע. דוגמא לנבואה שמתגשמת בישוע נמצאת בישעיה … Read More