The word of God as a foundation – דבר אלוהים כיסוד

דבר אלוהים כיסוד באמונה

 לפני מספר שבועות שלמדנו על היסוד הראשון באמונה שלנו בתור תלמידיו של ישוע והוא…. ישוע! חזרנו לבראשית א’-ג’ וראינו את הסיפור שגרם למציאות בה הנושאות חיה היום- חטא האדם הראשון והפרדות מקשר עם אלוהים. דיברנו על ישוע בתור הקורבן, האור לבני אדם, שמחזיר אותנו חזרה לבורא עולם. אם נסתכל בבראשית נראה עוד דבר חשוב נוסף עליו (דרכו) היסודות של העולם והיקום נבראו.

 דבר אלוהים. המילה של אלוהים.

הכתובים מראים לנו שדבר אלוהים אינו רק ישוע, אלא מתחלק לשני דברים נוספים- דבר אלוהים מתחלק לשניים- הראשון דבר אלוהים כתוב וידוע כיום בתור התנ”ך והברית החדשה או בפי אחרים “ספר הבריתות”. השני דבר אלוהים שמתגלה באמצעות רוח הקודש משמע דבר חוכמה, דבר דעת, דבר נבואה וכו’, באמצעות המתנות שרוח הקודש נותנת בתוך הקהילה (הערה: דבר אלוהים דרך רו”הק אינו יכול לסתור את דבר אלוהים הכתוב).

  בואו נסתכל על היסוד השני שאלוהים נתן לנו בחיי האמונה שלנו….

מזוית ראייה אנושית דבר אלוהים, החיבור של כל הספרים יחד, פשוט מדהים! דבר אלוהים חובר על ידי יותר מ-40 סופרים מקרעים שונים. רופאים, דיגיים, נביאים, רועי צאן, משרתים (משקים) של מלך וכו’, הוא נכתב שלוש שפות (עברית ארמית יוונית), ומתאר את המתרחש בשני יבשות לפחות (אירופה ואסיה). דבר אלוהים מתאר התרחשויות שקרו לאורך 1600 שנים לפחות (מ1500 לפנ”הס עד ל100 לספירה בערך).

סופרים שלא הכירו אחד את השני, ואולי גם לא ידעו על קיומו של אחר, חיו במאות שונות כתבו בהרמוניה או בהקבלה כל כך מושלמת על האלוהים אותו הם הכירו. אין דרך להסביר זאת, אלא בכך שהכתובים נכתבו על ידי מחבר אחראי אחד- אלוהים (בהשראת רו”ה’ק).

 כדי להוכיח את מהימנותו של דבר אלוהים עלינו לבחון אותו על פי שני אמות מידה:

 חיצוני: מה הם העובדות המעידות על כך שדבר אלוהים נכתב בצורה לא טבעית?

 יש כמה מישורים/תחומים דרכם נוכל לבחון את דבר אלוהים:

מבחינה היסטורית- בימינו התנך והברית החדשה נלקחים כספרי היסטוריה מהימנים ובטוחים. עם שנים ולאחר בדיקות רבות, שימוש בכתבים שונים, ממצאים היסטורים. כיום רוב החוקרים רואים בתנך ובברית החדשה כספר היסטורי מהימן.

 מבחינה נבואית- בתנך ישנן נבואות רבות ובהן הנביא מנבא על דברים העתידים להתרחש. נבואה שניתן לבחון אותה הינה נבואה בה יש לוח זמנים מסודר. את הנבואה צריכים להעמיד מול מבחן התוצאה של הגשמתה. את רוב הנבואות הניתנות בתנך ניתן להוכיח מהימנותם על ידי הגשמתן על פי דברי הנבואה.

 מבחינה מדעית: יש בתנך מידע וחוכמה רבה שאין מצב שאדם ידע באותה התקופה לגבי המדע, העולם, כימיה, רפואה וכו’.

 פנימי: מה דבר אלוהים מעיד על עצמו?

 * טימ”ב ג’:16; פטר”ב א’:21- הוא הבסיס לאמונה שהכתובים נכתבו ע”י אלוהים.

אלוהים יצר את הכתובים על ידי אנשים שונים בעלי סגנונות כתיבה שונים אבל הוא זה שנפח בהם מרוחו ויצר אותם.

 מה דבר אלוהים אומר על עצמו

 • פטר”א א’:25; לוקס כא’:33; ישעיה מ’:8- דבר אלוהים ללא תאריך תפוגה
 • לוקס ח’:11-8- דבר אלוהים יכול לעשות פרי בחיינו
 • יוחנן ח’ 31-32- דבר אלוהים יכול לגלות לנו את האמת ובאמצעות לשחרר אותנו
 • יוחנן יז’:17- דבר אלוהים יכול לקדש אותנו (לגרום לנו להיות שונים)
 • אפסים ו’:12- דבר אלוהים יכול לעוזר לנו להלחם באויב עברים ד’:12-15- ויכול לבחון את חיינו ולחשוף דברים
 • טימו”ב ג’:16-17- דבר אלוהים יכול להוכיח, לתקן, להראות ולהעמיד אותנו מושלמים
 • יעקב א’:18- דבר אלוהים יכול ללדת אותנו מחדש
 • פטר”ב ג’:5- עבר’ יא’:3- דבר אלוהים יכול ליצור את העולם
 • יוח”א ב’:14- דבר אלוהים יכול לחיות בתוכנו ולעזור לנו לנצח את הרע
 • יהושע א’:7-8; תהילים א’:2-3- דבר אלוהים יכול לתת לנו הצלחה ודעת
 • תהילים קיט’:52- דבר אלוהים יכול לנחם אותנו
 • תהילים קיט’:105- דבר אלוהים יכול להנחות את דרכנו, להאיר בחושך

  דבר אלוהים מורכב ממצוות ודרכי התנהגות שעלינו לחיות על פי הם בכדי להכיר את אלוהים. הוא מורכב מנבואות, דברי חוכמה ודעת שהינם עצות, מחשבות, רחשי ליבו ותוכניותו של אלוהים. דבר אלוהים הינו גם אלוהים עצמו (ישוע) שיוצא ועושה את אשר נשלח לעשות בארץ וזה לגאול את האנושות לאלוהים.

 אלוהים נתן לנו את בנו כדי שנוכל להנות מקשר אינטימי איתו. אך איך נוכל להכיר את ישוע בלי דברו?! דבר אלוהים אינו עוד דבר קטן ושולי באמונה שלנו ובחיינו בתור תלמידיו של ישוע- זהו יסוד!

 *****

The word of God as a foundation of our faith

 

A few weeks ago we studied about what is the first foundation of our faith as disciples, and that is Yeshua himself. We went back to the beginning, where we read through the story in Genesis 1-3, which explains the reality in which we live in today- the beginning of sin and a separation of humanity from God. We talked about Yeshua as a sacrifice, a light for all peoples that brings us back to the Creator of the Earth.

If we look carefully in the story we can see another very important foundation that upon it (or through it) the foundation of the world came to be.

The Word of God.

Scriptures show us that the Word of God is not only Yeshua, but also comes in two other forms. The first is the written Word of God as we know it today. The second is the Word of God brought to us through the Spirit of God and the gifts the Spirit gives to us – words of wisdom, knowledge, prophecy, etc. Side note: it is important that the Word that comes through the Spirit will not contradict the written Word.

Let us look at the second foundation God gave us for our lives of faith…

From a human perspective, the connection between all of the books of the Bible is amazing! The Word of God contains writings by over 40 writers from different backgrounds – doctors, fishermen, prophets, shepherds, servants, kings, and more. It was written in three different languages, Hebrew, Aramaic and Greek. It describes events from at least two continents that occur throughout 1600 years.

The writers did not know each other, they lived in different centuries, and yet they wrote in an amazing similarity about the God they knew. There is no other way to explain this other than divine intervention. There was but One writer in charge, God through the Holy Spirit.

In order to prove the Word of God is reliable we need to test it in two ways:

 

 1. What is the evidence that shows that the Word was written in a supernatural way? There are a few areas that show the Word of God was written in a supernatural way:

 

Historically speaking. In our days the Scriptures are seen as a reliable historical source. Only after years of research and discoveries, we know that what the Scriptures describe has actually taken place in history just as told.

Prophetically speaking. In Scriptures we read of prophesies that have taken place just as prophesied. The word of God tells us of things that haven’t taken place when the word was given, but took place later on. Today we are able to see how many of the prophecies given have been fulfilled.

Scientifically speaking. The Scriptures hold a lot of insight and wisdom in the area of science, which in that time period there was no way that anyone could have known without divine intervention.

 

 

 1. What does the Word of God say about its reliability?

 

1 Timothy 3:16, 2 Peter 1:21

The basis for the belief that the Bible was written by God. God spoke his Word through different people with different styles of writing, they wrote it physically but God put his Spirit in to the words and spoke them.

 

 

Now, what does the Word of God say about itself?

 

 • 1 Peter 1:25, Luke 21:33- The Word of God has no expiration date.
 • Luke 8:8-11- The Word of God can bear fruit in our lives.
 • John 8:31-32- The Word of God can tell us the truth and by it we can be set free.
 • John 17:17- The Word of God can sanctify us.
 • Ephesians 6:12- The Word of God can help us fight the Enemy.
 • Hebrews 4:12-15- It can test our lives and expose sin.
 • 2 Timothy 3:16-17- The Word of God can rebuke, correct, teach and train us so we can stand whole.
 • James 1:18- The Word of God can make us reborn. 
 • 2 peter 3:5; Hebrews 11:3- The Word of God can make the world.
 • 1 john 2:14– The Word of God can live within us and help us overcome evil.
 • Joshua 1:7-8; Psalm 1:2-3- The Word of God can make us successful and full of knowledge.
 • Psalm 119:52- The Word of God can comfort us.
 • Psalm 119:105– The Word of God can show us the way and light up the darkness.

 

The Word of God contains commandments and ways of behaving that we should live by in order to know God.  It contains prophecies, words of wisdom and of knowledge, which are the advice, thoughts, emotions, and plans of God. The Word of God is Yeshua himself and He was sent to this Earth to redeem humanity back to God.

 

God has given us his Son so we can have an intimate relationship with him. But how can we know his Son without his Word?! The Word of God is not just another thing within our faith and lives as disciples of Yeshua- it is a foundation!

 

 

 

Share this Post