walk as beloved sons – התהלכו כבנים אהובים

התהלכו כבנים אהובים

אל האפסים ד’ 25- ה’ 5

 25 על כן הסירו את השקר ודברו אמת איש לרעהו, כי איברים אנחנו איש לרעהו. 26 רגזו ואל-תחטאו; אל תשקע השמש על כעסכם, 27 ואל תתנו מקום לשטן. 28 הגונב אל יוסיף לגנב, כי אם יעמל ובידיו יעשה את הטוב כדי שיוכל לתת למי ששרוי במחסור. 29 אל יצא מפיכם כל דבר נבול, אלא דבר שהוא טוב בעתו ויש בו כדי לבנות, למען ישפיע נעם על השומעים. 30 ואל תעציבו את רוח הקדש אשר נחתמתם בה ליום הגאלה. 31 הסירו מכם כל מרירות וחמה וכעס וצעקה וגדוף וכל רשעה. 32 היו טובים איש לרעהו; היו מלאי רחמים וסלחו איש לרעהו כשם שאלהים סלח לכם במשיח.

 ה ובכן לכו בדרכי אלהים כבנים אהובים, 2 והתהלכו באהבה כשם שגם המשיח אהב אותנו ומסר את עצמו בעדנו כמנחה וקרבן לאלהים, לריח ניחוח. 3 וכיאה לקדושים, אף לא תעלו על דל שפתיכם מעשי זנות וכל טמאה או תאותנות; 4 גם לא נבול פה ושיחת סכלות או התלוצצות, דברים שאינם יאים, אלא קול תודה. 5 זאת עליכם לדעת: כל זונה או טמא או בעל תאוות, שאינו אלא עובד אלילים, אין לו נחלה במלכות המשיח והאלהים.

 

לכל אחד מאיתנו יש דברים בחייו שהוא חזק בהם ושהוא צריך לשמר בתוכו ודברים אחרים שהוא חלש בהם וצריך לשנות ולהשתפר בהם. בקטע הזה שלפנינו שאול מציג בפני האפסים מספר דברים שעליהם לאמץ לחייהם ולהתחזק בהם ודברים אחרים שעליהם להסיר.

 לפני שנכנס לקטע המרכזי נסתכל על אפסים ד’ פס’ 1:

 לפיכך אני, האסיר למען האדון, מפציר בכם להתנהג כיאה ליעוד שנקראתם אליו.

ומה הוא היעוד אליו נקראנו?!

היעוד שלנו הוא להיות בנים לאלוהים (אפסים א’:5), בנים של מלך! ואם אנחנו בנים של מלך עלינו לנהוג בהתאם ליעודנו. הפסוקים האלו מפרטים בפנינו בצורה מסויימת את תעודת הזהות שלנו ומראים לנו איך עלינו להתהלך ולנהוג בחיי היום יום שלנו- בבתי הספר, בבית, בקהילה וכו’.

 אנחנו רואים בקטע הזה שעלינו לחזק את האמת ואת הנדיבות של ליבנו, את המילים שיוצאות לנו מהפה, את טוב הלב שלנו, את הרחמים, הסליחה. ועלינו להסיר מעלינו ולשנות את השקר בקרבנו, את השפה המלוכלכת וההורסת שלנו, את ההרגל לגנוב, לכעוס, להתמרמר, לגדף. פס’ 5 בפרק ה’ מסכם לנו שעלינו להסיר מעלינו את הזנות, הטומאה, התאוות ובגדול את עבודת האלילים כי כאלו אין להם נחלה במלכות האלוהים.

 אלוהים הבטיח לנו נחלה, מלכות נצחית והחסד של אלוהים הוא בכך שהוא בכלל נותן לנו את הסיכוי להכנס, אין זה אומר שזה אינו מצריך מחוייבות מצידנו.

  

בואו נסתכל על הפסוקים האלו ונכיר שיש לנו חוזקות וחולשות. בואו נבחן את עצמנו לאור הפסוקים האלו והפסוקים שאחרי הם (ה’:6-20) נסיר את החושך ונלבש אור בהתאם ליעוד שנקראנו אליו- יעוד של בני המלך!

 

 

*שיעור ביום חמישי  27.3.14 בקבוצת הנוער

*****

Walk as beloved sons

Ephesians 4:25-5:5

25 Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. 26 “In your anger do not sin”[d]: Do not let the sun go down while you are still angry, 27 and do not give the devil a foothold. 28 Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. 29 Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. 30 And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. 31 Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. 32 Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you.

 5      1Follow God’s example, therefore, as dearly loved children 2 and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. 3 But among you there must not be even a hint of sexual immorality, or of any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God’s holy people. 4 Nor should there be obscenity, foolish talk or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. 5 For of this you can be sure: No immoral, impure or greedy person—such a person is an idolater—has any inheritance in the kingdom of Christ and of God.

 

 Each one of us has things in his life that he is strong in and that he needs to keep and other things that he is weak in and needs to change. In this passage before us Paul is presenting before the Ephesians some things that they need to strengthen in their lives and others that they need to get rid of.

 Before we go into the passage let us look at verse 1 of chapter 4:

 “As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received.

 What is this calling that we have received?

Our calling is to be sons of God (Eph. 1:5), sons of the king! And if we are the king’s sons we are to act according to our calling. These verses show us how we are to act and walk daily in our schools, homes, congregations etc.

We see in this passage that we are to strengthen truth, kindness, goodness, forgiveness and compassion in our hearts and watch the words that are coming out of our mouths. We are to get rid of the habit of lying and stealing. Get bitterness, anger, blasphemy out of our hearts. Our words are to be edifying and not destroying. Verse 5 of chapter 5 sums up this passage by calling us to get rid of idolatry of any kind from our lives- immorality, greed and impurity. Idolaters will not inherit the kingdom of God.

God has promised us a heritage, an everlasting kingdom, The grace of God is shown through giving us a chance to enter in, by no mean does this say that we are free of commitment to God.

  Let us understand that we have strengths and weaknesses as we review these verses. Let us examine ourselves according to this passage and the following verses (5:6-20) getting rid of the darkness and wearing the light according to our calling- the calling of God’s beloved sons!

 

 

* A lesson at Neryah 27/3/14

Share this Post