Submission – כניעה

כניעה

 אל האפסים ו’:1-9

 1 הבנים, שמעו בקול הוריכם על-פי האדון, כי כך ראוי. 2 “כבד את-אביך ואת-אמך”, היא המצוה הראשונה אשר הבטחה בצדה: 3 “למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה.” 4 ואתם האבות, אל תכעיסו את בניכם, אלא גדלו אותם במוסר יהוה ובתוכחתו. 5 העבדים, השמעו לאדוניכם שבעולם הזה, ביראה וברתת ובתם לב, כמו למשיח – 6 לא בשרות למראית עין, כמבקשים למצא חן בעיני בני אדם, אלא כעבדי המשיח העושים את רצון אלהים בכל נפשם 7 ומשרתים בחפץ לב כעבדים לאדון ולא לבני אדם, 8 ויודעים שכל טוב אשר יעשה אדם, את זה יקבל מאת יהוה, אם עבד הוא ואם בן חורין. 9 ואתם האדונים, באותו אפן התנהגו עמהם. חדלו לאים עליהם, שכן יודעים אתם כי גם להם וגם לכם האדון בשמים, ואין עמו משוא פנים.

 כדי להבין את הקטע ואת המשמעות המקורית ששאול מנסה להעביר אלינו אנחנו צריכים להסתכל על ההקשר ששאול מדבר עליו. בואו נחזור לפס’ 21 של פרק ה’- “הכנעו איש לרעהו מתוך יראת המשיח”

 לפי המילון המילה כניעה כוונתה: ויתור מוחלט. כניעה היא מצב בו אתה מוותר על הזכויות שלך, על מחשבות שלך, על הרצונות שלך וברמה גדולה על עצמך! כניעה מביאה למקום שבו אתה כבר לא  מתעסק בעצמך כל הזמן! אתה חופשי לשרת מטרות נעלות יותר מעצמך. אתה חופשי לצאת מהקופסא של עצמך ולהתחיל לתרום ולעשות הרבה יותר!

 בלוקס ט’:23-24

 כניעה והתכחשות עצמית הולכים זה לצד זה. התכחשות עצמית היא כמו כניעה- ויתור מוחלט על עצמך. התכחשות עצמית אינה בשום פנים זלזול של אחד בעצמו או רצח של מי שאתה, אלא ויתור אישי בעל נכונות טובה לחשוב על האחר ולא על עצמך.

 אני חושב שהסיבה הראשונה לכניעה מצידנו, לא משנה מה המעמד שלנו, היא הרצון לרצות את אלוהים. אני רואה בקטע הזה שלא משנה מי אתה, עליך להכנע למה שרצוי בעיניי אלוהים.

 בפסוק שפותח את הקטע הזה נאמר לנו- “הכענו אחד לשני מתוך יראת אלוהים” זו הגישה שעל ליבנו להכנע בה- יראת אלוהים. יראה הינה תחושת פחד שנובעת ממקום של כבוד והערצה. אנחנו מבינים מי הוא אלוהים ומי אנחנו וההבנה הזו שמה בתוכנו תחושה של פחד מתוך כבוד.

 אם בחרנו ללכת אחרי אלוהים, ובחרנו להכנע לפניו, חיי היום יום שלנו צריכים להשפיע על כל הסובבים אותנו! אני רוצה לאתגר אתכם להכנע לאנשים מסביבכם וכך נצליח להשפיע לא רק על המשפחה, החברים, הקהילה, החברה, המדינה שלנו, כי אם גם על העולם כולו. העולם אולי יקרא לנו “פריירים” בהתחלה אבל ברגע שהגישה והמקום שממנו אנחנו נכנעים הוא של יראת אלוהים הפריירים הופכים להיות המרוויחים.

*****

Submission

Ephesians 6:1-9

 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. “Honor your father and mother”—which is the first commandment with a promise— “so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth.”[a]Fathers,[b] do not exasperate your children; instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.Slaves, obey your earthly masters with respect and fear, and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholeheartedly, as if you were serving the Lord, not people, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free.And masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their Master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him.

In order for us to understand Paul’s original intention in this passage we need to look at the context of these verses. Let’s look back at chapter 5:21- “Submit to one another out of reverence for Christ.”

According to the dictionary submission means total renunciation of one’s self. Submission is a condition where you give up your rights, thoughts, and desires and to a degree your own self. Submission brings you into a place that you no longer think of yourself all the time. You are free to serve higher purposes, free to get out of this box of self and start giving and doing much more.

Luke 9:23-24

Submission and self-denial go together. Self-denial, like submission, is total renunciation of one’s self. By no means is Self-denial contempt for one’s self or self-murder, but surrendering yourself out of a thought about someone else.

I think the number one reason for our submission, no matter our status, needs to come out of the desire to please God. I see in this passage that no matter who you are, you are to submit to what pleases the Lord.

In verse 21 (chapter 5) we see that the attitude of our heart while submitting needs to be the fear of the Lord. Fear of the lord is a fear that comes from a place of honor and adoration. We understand who He is and who we are and out of that understanding we are filled with awe.

 

If we’ve chosen to walk after God, chose to submit our lives before Him, our daily walk should have an influence on everyone who surrounds us. I want to challenge you- submit to those who surround you and in that you will have an influence not only on your family, your friends, your congregations, society, your country, but also the whole world. The world might call us “losers” first, but once our attitude comes out of a place of the fear of the lord the losers will become winners.

 

Share this Post