Respect and Transparency in the Congregation – שקיפות וכבוד בקהילה

שקיפות וכבוד בקהילה

הראשונה אל טימותאוס ה’:17-23                    

בפסוקים 17-19 שאול מדבר שוב על היחס הראוי לזקנים, אך הפעם הוא מתייחס לזקני הקהילה ולאלו שמלמדים ומטיפים בה את דבר אלוהים. לפי דבריו של שאול יש להתייחס בכבוד אל זקני הקהילה וזוהי זכותם מתוקף תפקידם ושירותם עבורה, ליהנות מן השכר וההטבות שמגיעות יחד עם התפקיד. שאול ממשיך בדבריו בנושא ואומר לטימותאוס שלא לקבל כל ביקורת שלילית על הזקנים, אלא אם כן הדבר נבדק והוכח על ידי שניים או שלושה עדים לפחות.

ניתן לראות בשלושת הפסוקים האלו מעין כתב הגנה של שאול עבור זקני הקהילה שבו הוא מכיר בעבודתם הקשה ובביקורת הרבה שאיתה הם נאלצים להתמודד. שאול מחזק את מעמדם מול הקהילה ובמקביל מציג את ציפיותיו מהם להיות מנהלים ומורים טובים (פסוק 17).

בפסוקים 20-22 שאול מלמד את טימותאוס איך הקהילה צריכה להתמודד עם אח חוטא. על פי הנחיותיו צריך להוכיח את אותו אח חוטא בפומבי, מול הקהילה, והסיבה לכך היא כדי לעורר יראה בקרב שאר חברי הקהילה. שאול מזהיר את טימותאוס מפני התנהלות על פי דעות קדומות או מתן יחס שונה לאחד על פני האחר בתהליך הזה, כל זה צריך להיעשות מצורה טהורה וצודקת.

אם נבחן את הקהילות שלנו כיום הדבר ששאול דורש מטימותאוס הוא כמעט ולא נהוג. פעמים רבות אנחנו שומעים שמועות על אנשים שמתמודדים עם חטא או עזבו את האמונה אבל הדברים נאמרים לרב מאחורי הקלעים ולא בפומבי. הדרך ששאול מציע להתמודדות עם אדם חוטא בקהילה היא דרך שכאשר היא נעשית בצורה הנכונה, מעודדת כנות ושקיפות ומונעת שמועות ורכילות. בנוסף העובדה שהקהילה כולה מודעת למצב מאפשר לה להושיט יד לעזרה לאותו אדם ולהיות לו למעגל של עידוד ותמיכה.

בפסוק 23 שאול עובר לנימה יותר אישית: הוא דואג לטימותאוס מכיוון שהוא היה חולה פעמים רבות והעצה שלו עבורו היא שלא ישתה רק מים אלא גם יין.יש המנמקים  את עצתו של שאול בעובדה שבאותם ימים מחלות רבות נגרמו משתייה של מים מזוהמים, וככל הנראה זו הייתה הסיבה לתחלואה התכופה של טימותאוס.מסיבה זו שאול ממליץ לו לשתות גם יין, שכן ביין יש אלכוהול וזה מונע ממנו להיות מזוהם.עלינו להבין שבאותה תקופה היה שימוש ביין גם מטעמים רפואיים וזו הסיבה לעצתו של שאול.

לסיכום, מתוך הפסוקים האלו אנחנו מבינים שקיימת צפייה מהקהילה לנהוג בכבוד והערכה כלפי זקניה וציפייה מזקני הקהילה להיות נאמנים וחרוצים בעת שירותם. בנוסף על חברי הקהילה כולה להיות מחויבים לשמור על סטנדרטים של שוויון והתהלכות באור וזאת כדי להבטיח את תפקודה הראוי של הקהילה.

*****

Respect and Transparency in the Congregation

1 Timothy 5:17–23

In verses 17–19, Paul speaks again about the way we are to relate to elders within the congregation, but this time he focuses on those elders serving as spiritual leaders within the congregation. According to Paul, we are to show our respect to the elders of the congregation by paying them and supporting them as necessary to enable them to fulfill their service with excellence.

Paul continues his discussion of the subject by telling Timothy not to “not admit an accusation against an elder except on the evidence of two or three witnesses.” In these 3 verses, we see that Paul simultaneously recognizes the value of the hard work the elders are doing as preachers and teachers while acknowledging the criticism they encounter and offering a way to handle accusations against them.

In verses 20–22, Paul teaches Timothy how the congregation is to approach a brother who persists in sin. According to Paul’s instructions, we are to reprove our brother before the entire congregation so that the others will also fear. Paul warns Timothy about prejudging and partiality when rebuking sin in the congregation. Everything must be done in all purity and righteousness.

Most congregations today, don’t seem to be applying these instructions that Paul gave Timothy. We hear rumors of people who are wrestling with sin or who’ve left the faith but discussion of such matters is typically done behind closed doors and not in public. Paul’s advice for handling persistent sin among members of the congregation encourages sincerity and transparency and prevents rumors and gossip. Moreover, the fact that the entire congregation is made aware of this situation makes it possible for others to offer assistance to the one who is caught in sin and to be a place of encouragement and support for that person.

In verse 23, Paul takes a more personal tone: he is concerned for Timothy because of Timothy’s ongoing ailment and so recommends that Timothy drink not only water but also wine. There are some who explain Paul’s advice by pointing out that in those days, sicknesses were often transmitted through contaminated water. That may be the reason for Timothy’s ongoing health issues. To deal with such water borne sicknesses, people drank wine since the alcohol in the wine prevented the sicknesses from existing in the wine. At the time wine was commonly used for medical purposes and it seems that’s the purpose for Paul’s advice here.

In closing, from these verses, we understand that there is an expectation of the congregation to be conducted in such a way as to respect and value those elders serving as spiritual leaders in our congregation. And yet, we are to hold our elders to a standard of excellence and seek to encourage them to fulfill their service to the congregation faithfully and diligently. Moreover, the whole congregation should abstain from favoritism in our reproof of sin in the congregation, so that we may truly walk in the light as a congregation.

Share this Post