Respect your masters – כבוד לאדונים

כבוד לאדונים

הראשונה אל טימותאוס ו’:1-2

בדומה להתמקדותו באוכלוסיית האלמנות שאול בוחר להתמקד הפעם בקבוצה אחרת – בעבדים. באותה תקופה הדבר הנהוג היה שהעם הכבוש משועבד לעם הכובש וזה הוביל למציאות חברתית של עבדות. המציאות הזו כבר הייתה קיימת מראשית הכתובים ובספר שמות אלוהים אף נותן חוקים בכל הנוגע לזכויות העבדים והאדונים. שאול אינו מביע את עמדתו לגבי רעיון העבדות אלא מתייחס אל המצב הקיים ונותן סטנדרטים לעבדים בהתנהלותם מול אדוניהם.

בפסוק 1 שאול דורש מהעבדים לכבד את אדוניהם, וזאת בכדי שלא ייאמרו דברי נאצה או קללה על אלוהים ודברו. העבדים ששאול פונה אליהם הם מאמינים ולכן הוא מצפה מהם להיות לעדות טובה עבור אדוניהם, שהרי התנהגותם מעידה על אמונתם. זוהי לא הפעם הראשונה בכתובים שקיימת פנייה כזו אל העבדים המאמינים, באגרת אל האפסים פרק ו’ כותב שאול כך:” העבדים, הישמעו לאדוניכם שבעולם הזה, ביראה וברתת ובתם לב, כמו למשיח –  לא בשרות למראית עין, כמבקשים למצוא חן בעיני בני אדם, אלא כעבדי המשיח העושים את רצון אלוהים בכל נפשם ומשרתים בחפץ לב כעבדים לאדון ולא לבני אדם ויודעים שכל טוב אשר יעשה אדם, את זה יקבל מאת יהוה, אם עבד הוא ואם בן חורין”. מתוך הפסוק הזה אנחנו מבינים שעניין הכניעה של העבד הוא הרבה יותר עמוק מציות בלבד. אלוהים מצפה שכניעת העבד לאדונו יבוא ממקום אמיתי, מתוך הלב, ומרצון לעשות את רצון האלוהים. פסוק נוסף בנושא בעל מסר דומה מופיע באגרת אל הקולוסים בפרק ג: “העבדים, הישמעו בכל דבר לאדוניכם אשר בעולם הזה… כל מה שאתם עושים, עשו בכל נפשכם, כעושים למען אדוני ולא למען בני אדם” (פסוק 22).

בפסוק 2 שאול מדבר אל אותם עבדים שאדוניהם הם גם מאמינים: הוא מבקש מהם שלא להתייחס אליהם בקלות ראש ולכבד אותם. עלינו להבין שתורתו של ישוע הייתה חדשנית מבחינה חברתית מפני שבדבריו הוא הביא להבנה שלא משנה מהו מעמדו החברתי של בן אדם בחברה, מול אלוהים כולם שווים ואין משוא פנים. פסוק שמחזק את הרעיון הזה מופיע באגרת אל הגלטים בפרק ג’:”כולכם בנים לאלוהים על ידי האמונה במשיח ישוע כי כולכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח…אין עבד אף לא בן חוריןמשום שכולכם אחד במשיח ישוע” (פסוקים 26-27). יכול להיות שהרעיונות האלו הביאו להתרופפות במשמעת ובכבוד העבדים כלפי אדוניהם למרות שזו כלל לא הייתה כוונתו של ישוע.

בדבריו בפסוק 2 מתוך הראשונה אל טימותאוס פרק ו’ שאול מחזיר את הסדר החברתי על כנו. יתר על כך הוא מעודד את העבדים שאדוניהם הם מאמינים לשרת מתוך המחשבה שאלו שנהנים משירותם הם אחיהם לאמונה ומציג את זה כתמריץ עבורם לשרת בצורה טובה ומכבדת.

לאור מה שכתוב בקטע חשוב שגם אנחנו נבחן את הנכונות שלנו להיכנע לסמכויות שאלוהים שם בחיינו והאם אנחנו עושים זאת מעומק הלב או רק כדי לצאת מידי חובה. חשוב שנזכור שאנחנו נקראים להיות לעדות עבור הסמכויות בחיינו, בעיקר אלו שאינם מאמינים.

בנוסף, אם יש בחיינו סמכויות שהן גם כן מאמינות חשוב שגם אנחנו ניענה לקריאה של שאול ולא נזלזל בהן ונקל ראש בסמכותן, אלא ההפך: נציית ונשרת אותן בהנאה מתוך הידיעה שאנחנו זוכים לברך את אחינו למשיח.

*****

Respect your masters

1 timothy 6:1-2

In these verses, Paul speaks to the slaves in the congregation. In that era slavery was a common thing and it was socially acceptable. The practice of slavery exists from the beginning of the bible and in the book of Exodos God give clear instructions concerning slavery. Paul doesn’t present his opinion on the matter but addresses the issue that already exists by giving clear instructions to the slaves concerning the way they serve their masters.

 

In verse 1 Paul commands the slaves to respect their masters in order that the name and the word of God will not be mocked or slandered. As already mentioned the slaves Paul is referring to are part of the congregation (believers) and he is expecting them to be a living testimony of Messiah. This is not the first-time Paul is saying these words to believing slaves, in Ephesians chapter 6:5-8 he writes: “Slaves, obey your earthly masters with respect and fear, and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholeheartedly, as if you were serving the Lord, not people, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free.” From these verses, we understand that submission is far more than just obedience. God expects that a slave obeys and submits out of a deep and honest place of the heart and out of the desire to please God. Another verse in this matter is in Colossians chapter 3:22-23 “Slaves, obey your earthly masters in everything; and do it, not only when their eye is on you and to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters.”

 

In verse 2 Paul is speaking to slaves that their masters are also believers and he is asking them to treat them with respect even though they are their brothers in faith. The teachings of Yeshua was revolutionary at that time because it brought to the understanding that no matter what your social status is, in the eyes of God both humans are equal. A verse that emphasizes this idea is found in Galatians chapter 3:26-28 “So in Christ Jesus you are all children of God through faith, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus.” It could be that this idea caused slaves to disrespect their masters, even though that was not the intention of Yeshua nor Paul.

 

Paul is encouraging the slaves of believing masters to serve them with the thought that they are their brothers in Messiah, a thought that should provoke them to serve them in a better way.

 

Considering these verses, it is important for us to examine our willingness to submit to the authorities (masters) that God has placed in our lives. Do we submit out of a real and honest heart or as a duty that we must perform. Let us remember that we are called to be light to those who are in a position of authority in our lives, specially to those who do not know Messiah.

 

With that said, if we have “masters” who are also believers, let us listen to Paul’s words and respect them as we obey and serve them out of the understanding that we are privileged to serve our family in Messiah.

 

 

 

Share this Post