Life-Changing Prayer – תפילה משנה חיים

תפילה משנה חיים

הראשונה אל טימותאוס ב’: 1-8

פרק א’ מהווה מעין הקדמה לשאר האיגרת ומתמקד בעיקר בסיפורו האישי של שאול. בפרק ב’ שאול מתחיל להדריך את טימותאוס יותר בפירוט מהם השינויים שאותם הוא צריך להנהיג בקהילה באפסוס.

פסוקים 1 ו-8 מהווים מעין מסגרת לכל הקטע ובהם מרוכז המסר העיקרי- עלינו להתפלל עבור כל בני האדם בכל עת.

בפסוק 1 שאול כותב ארבעה תארים לתפילה: התיאור הראשון הוא תחינה שבא מהמילה חנינה ומכאן אנחנו מבינים שבתפילותינו עלינו לבקש חנינה עבור אחרים. פעמים רבות בתפילותינו אנחנו מרבים להתפלל עבור אנשים לדברים כמו בריאות,הצלחה,כוח אך עלינו לזכור שהדבר שאותו אחינו הלא מאמינים הכי צריכים היא מחילה מאלוהים עבור נפשותיהם. התיאור השני הוא תפילה: זוהי פעולה אנחנו יכולים לעשות רק מול אלוהים בשונה מתחינה בקשה והודיה שאותן אנחנו יכולים להפנות גם כלפי בני אדם. בתחינותינו אנחנו מציגים את צרכי האדם ובעת התפילה אנחנו מביאים את אותן התחינות אל מול היחיד שיכול לענות עליהן, מול אלוהים. בעיקרון הרעיון של תפילה היא הכרה בכך שאלוהים הוא היחיד שיש בכוחו לשנות את האדם או המצב שעבורו אנחנו מתפללים. התיאור השלישי הוא בקשה: המילה ביוונית שאותה תרגמו למילה בקשה בקטע הזה מתורגמת בקטע אחר למילה הפגעה. המשמעות של הפגעה היא להיות מסוגלים להתפלל מתוך הזדהות עם אותו אדם ולהיות לו למליץ. רוח הקודש היא שמפגיעה עבורנו והיא שוכנת בקרבנו. התיאור הרביעי והאחרון הוא הודיה: עלינו להודות על כל בריאה של אלוהים ועל התפילות שנענו.

בפסוק 2 שאול קורא לנו להתפלל עבור המלכים והשליטים שלנו לישועה ומתוך הפסוק אנחנו מבינים שמעבר לישועה שלהם, שהיא לבדה תהיה סיבה לשמחה גדולה, בנוסף נזכה לחיי שלווה והשקט במלוא החסידות, שמשמעה על פי מצוות האלוהים, ודרך ארץ, כלומר חיים המכבדים את האחר ומוערכים על ידו.

מתוך פסוקים 3 ו-4 אנחנו לומדים שתפילה עבור אחרים נחשבת בעיני אלוהים לדבר הטוב והרצוי ושזה נובע מרצונו להעניק לכל אחד את ההזדמנות להיוושע ולהכיר את האמת. אלוהים הוא אלוהי צדק ועל רצונו להיות רצוננו ולכן עלינו להרבות ולהתפלל. שאול ממשיך ומציג את ישוע כאותה אמת שעליה כתוב בפסוק 4: האמת שישוע הוא היחיד שיכול לתווך בינינו לבין אלוהים ולהעניק לנו סליחת חטאים וישועה.

בפסוק 8 שאול מסביר לנו כיצד עלינו להתפלל: עלינו לעשות זאת בכל מקום,בנשיאת ידיים טהורות וללא כעס ומחלוקת. למה מתכוון שאול בנשיאת ידיים טהורות? כאשר שאול מדבר על כך הוא מתכוון ללבנו ולמעשינו, הוא בעצם קורא אותנו לחיות חיים טהורים.

*****

Life-Changing Prayer

1 Timothy 2:1–8

Chapter 1 serves as a kind of introduction to the remainder of this letter from Paul to Timothy, with emphasis on Paul’s personal story. In Chapter 2, Paul begins to guide Timothy in greater detail concerning the changes that Timothy needs to make during his time with the Ephesians. Verses 1 & 8 give us the framework for the message contained in verses 2–7.

In verse 1, Paul talks of four ways in which we pray on behalf of others. The first way is that we pray that God will help them—supplication. Included in this kind of prayer is an understanding of the need for forgiveness sins. Especially with non-believers, we need to call out to God to help them, not only in their personal life, but also on the path to salvation. The second way in which we pray on behalf of others is simply through raw prayer. We take their needs before God in acknowledgement of the fact that He is the only one who can truly meet those needs. The third way in which we pray on behalf of others is that we intercede on their behalf with specific requests out of a place of identification with their circumstances and challenges. In this way, we join the Holy Spirit, who dwells within us in advocating on their behalf. The fourth way in which we pray on behalf of others is that we give thanks to God for the good things in their life and for every prayer that has already been answered in their life.

In verse 2, Paul calls us to pray for the “kings and all who are in authority.” We must especially pray for their salvation. Although their salvation is reason enough for us to pray for them, we too benefit from these prayers. When we pray for those in authority, we too are blessed to “lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity.”

In verses 3 and 4 we learn that this prayer on behalf of others is “good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth.” Our God is a righteous God and his desires must become our desires, so we need to persevere in prayer. Paul continues in verses 5–7 to explain the truth described in verse 4: Yeshua is the only one who is able to mediate between us and God and to give us forgiveness of sins and salvation.

In verse 8, Paul explains how we are to pray: we are to pray “in every place”—“lifting up holy hands, without wrath or dissension.” What does Paul mean by “lifting up holy hands”? Paul is referring to the need to be holy both in our hearts and in our deeds, he calls us to live a pure life.

Share this Post