Keeping your word – עמידה במילים שלנו

עמידה במילים שלנו

הראשונה אל טימותאוס ה’:11-16                             

בפסוקים הללו שאול ממשיך בהנחיותיו עבור הקהילה בכל הנוגע לנושא האלמנות. בעוד שבפסוקים הקודמים הוא דיבר על האלמנות המבוגרות, הפעם שאול מתמקד באלמנות הצעירות וקיים הבדל משמעותי ביחס אליהן.

בפסוקים 11-12 שאול מנחה את הקהילה להימנע מלרשום את האלמנות הצעירות לרשימת הסעד מפני שהן עלולות לרצות לשוב ולהינשא וזה יגרום להן להפר את הבטחתן הראשונה. אחד ההסברים לפסוקים האלו הוא שבאותה התקופה האלמנות נהגו לנדור נדר להישאר רווקות ולשרת את האדון, ומכאן ניתן להבין למה בעיני שאול רצון האלמנות הצעירות לשוב ולהתחתן היה לא טוב, שהרי הרצון הזה הוא שגרם להן להפר את ההבטחה שנתנו לאלוהים.

שאול ממשיך את נימוקיו נגד רישום האלמנות הצעירות בטענה שהתלות הכלכלית בקהילה מובילה לכך שלאותן אלמנות יש זמן רב פנוי ובזמן הזה הן משוטטות מבית לבית והופכות לבטלניות. בנוסף לכך, שאול מוסיף ואומר שהן הופכות לרכלניות ומתערבות בעניינים שלא שלהן. המציאות שמציג שאול היא מציאות לא בריאה עבור הקהילה, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חברתית ולכן הוא מציע פתרון אחר: נישואין.

בניגוד לאלמנות המבוגרות שסיכוייהן להתחתן הוא נמוך האלמנות הצעירות עוד יכולות להתחתן ולהקים משפחה. בפסוקים 14-15 שאול מעודד את הקהילה לתמוך בנישואי האלמנות הצעירות כי כך הן תהיינה עסוקות במילוי תפקידן כנשים, כאמהות וכמנהלות משק הבית וזה ימנע מהן להיגרר לחטא ולהעניק לשטן סיבות להכפיש את שמן.

בפסוק 16 שאול חוזר על הדברים שאמר בפסוקים 4 ו-8 בהם הוא מציין את האחריות של משפחתה של האלמנה לסייע לה ולתמוך בה כלכלית. המטרה של שאול היא למנוע מצב שהאלמנות מהוות מעמסה על הקהילה שלא לצורך ולעזור לקהילה להתייעל כדי שתוכל לעזור לאותן אלמנות רשומות שמצבן באמת אינו מאפשר להן להסתדר בכוחות עצמן. ההנחיות ששאול מעניק לקהילה מלמדות אותנו איך תפקוד נכון ובריא של הקהילה משפיע הן ברמה הכלכלית והן ברמה החברתית והרוחנית על הקהילה כולה.

מדבריו של שאול אנחנו מבחינים עד כמה חשוב לו מצבן הרוחני של האלמנות הצעירות: הוא מנסה למנוע מאותן אלמנות שלא לקיים את הבטחתן או ליפול לחטא. בעקבות כך, חשוב שכל אחד מאיתנו יבצע בדק בית אישי ויבחן עד כמה הוא עומד בהבטחותיו לאלוהים והאם גם אנחנו מהווים נטל על הקהילה או מגיעים לידי חטא בעקבות חוסר מעש ובטלנות.

*****

Keeping your word

1 Timothy 5:11–16

In these verses, Paul continues his instructions to the congregation regarding widows. While in the previous verses (3–10) Paul was referring to the older widows, Paul refers here to the younger widows—showing that there must be a difference in the congregation’s approach to each of them.

In verses 11–12, Paul explains that the young widows should be kept out of the list of financial aid recipients in the congregation since: when they…want to get (re)married…they will set aside their previous faith. One of the interpretations for this instruction was that in that time widows (women) would often take a vow of celibacy to serve the Lord wholly. The desire to get remarried, then, would be the result of setting aside the faith by breaking their vow of celibacy.

Paul further explains that were the younger widows to receive financial aid from the congregation, they might end up with too much free time and so develop a habit of going around from house to house in their laziness, gossiping and engaging in foolish conversations. This situation is not healthy for the congregation in a financial and social matter and that is why Paul is offering a solution: marriage.

The younger widows have much more of a chance than the older widows of getting remarried. And indeed, in verses 14–15, Paul calls the congregation to encourage the young widows to (re)marry. As remarried women, they would be busy being a wife and managing the household, and so be less tempted to sin.

In verse 16, Paul goes back to the things he wrote in verses 4 and 8 regarding the responsibility of the widow’s family to care for her. By this instruction he is seeking to lessen the financial responsibility that the congregation holds over multiple people, so that it can focus on those who truly need that help. Through these instructions he teaches the congregation what the proper and healthy lifestyle is for them as a congregation, and how it can affect the congregation on a financial, social and spiritual level.

From Paul’s words in this part of his letter to Timothy, we can see how important the spirituality of the young widows is to him. He is trying to help them keep their words of promise to God and live a life that is pleasing unto Him. It’s good food for thought for us as well. Let us evaluate our commitment to the lord and to the promises we’ve made to Him as we seek to live our lives rightly before Him.

Share this Post