The most important thing – מהתפל לעיקר

מהתפל לעיקר

הראשונה אל טימותאוס ו: 3-10

בפסוקים הבאים שאול שב ומתמקד באחד הנושאים העיקריים של אגרתו: אזהרה מפני מורי שקר והשפעתם השלילית על הקהילה. בפסוק 3 שאול מזהיר את טימותאוס מפני כל אדם שמלמד תורה אחרת שנוגדת את תורתו הבריאה של ישוע ולחסידות. למה מתכוון שאול? מהי תורתו הבריאה של ישוע ומהם חיים בהתאם לחסידות? מתוך הקטע אנחנו מבינים שכאשר שאול משתמש במילים התורה הבריאה הוא מתכוון לבשורה האמיתית והמלאה ולאמות המידה שישוע קרא לנו לחיות על פיהם. המילה חסידות מופיעה שמונה פעמים לאורך האיגרת ומשמעותה ביוונית: יראת כבוד, חיי קדושה ודבקות. כמאמינים אורח החיים שלנו צריך להיות מושרש ביראת אלוהים.

בהמשך הקטע שאול מתאר בחריפות רבה את אותו אדם שמלמד תורה אחרת: ” … אזי הגאווה העבירה אותו על דעתו ואינו מבין דבר, והוא בעל נטייה חולנית לחקירות וויכוחים המביאים לידי קנאה, ריב, גידופים, חשדות מרושעים, ולידי התנצחויות של אנשים אשר שכלם התנוון והאמת נעדרת מהם, שבעיניהם חיי חסידות פירושם להרוויח רווח.” על פי דברי שאול המקור לחטאם של מורי השקר הוא הגאווה, היא זו שהובילה אותם ללימוד תורה שמנוגדת לתורת האמת. הגאווה היא מסוכנת מפני שהיא מנוגדת לאורח החיים שנקראנו לחיות: חיי חסידות משמעותם לנהוג ביראת אלוהים וחיים שכאלה מושרשים בענווה, כפי שכתוב במשלי:”עקב ענווה יראת אלוהים”. ברגע שבליבנו קיימת גאווה אנחנו שוכחים את מקומנו ואת מקומו של אלוהים.

בנוסף אנחנו מבחינים בהשפעה השלילית שיש לאותם מורי שקר על היחסים בין חברי הקהילה: תורתם המעוותת מביאה לידי פילוגים וריבים. מעבר לכך שאול מתאר את אלו שבחרו להאמין לאותם מורי שקר ככאלו שמוחם התנוון והם חסרי האמת של ישוע בחייהם. דבריו של שאול הם נורא עמוקים: ניוון משמעותו איבוד כושר התפקוד של שריר, כלומר אותו שריר נהג לתפקד בעבר אך עם הזמן נחלש עד שהפסיק לפעול כלל. מכאן אנחנו מבינים שידיעת דבר האלוהים  ויישומו מונעים מאיתנו מצב של ניוון רוחני ואמונה בשקרים. כדי לזהות את השקר עלינו להכיר את האמת!

מעבר לכך, נראה שאלו שבחרו ללכת אחרי מורי השקר היו גם בעלי תפיסה מעוותת על  המטרה של חיי חסידות: הם ראו בחיים שכאלו הזדמנות להרוויח רווח. בפסוקים 6-10 שאול מסביר מהם היחסים הבריאים בין חיי החסידות והממון: הוא מדגיש שהרווח האמיתי בחיי חסידות טמון בהסתפקות במה שכבר יש לנו גם אם מדובר במעט, שהרי הגענו לעולם הזה בלי דבר וכאשר נעזוב אותו לא נוכל לקחת איתנו דבר.  הוא מוסיף ומזהיר מפני המרדף אחר העושר ומסביר שהמרדף הזה יביאנו בסופו של דבר לידי ניסיון עד כדי סטייה מהאמונה והסיבה לכך היא שהממון הוא השורש לעוד חטאים רבים ונוראיים אחרים. דבריו של שאול בנושא הזה רלוונטיים מאוד גם למציאות שבה אנחנו חיים כיום: פעמים רבות אנחנו חיים את חיינו במרדף אחרי העושר מאמונה שאלו יבטיחו לנו אושר או סיפוק. עלינו להבין שמדובר בשקר שנועד למנוע מאיתנו את הסיפוק האמיתי שנובע אך ורק מאותם החיים שתיאר שאול: חיים מלאי יראת אלוהים והסתפקות עצמית.

*****

The most important thing

1 Timothy 6:3–10

In these verses, Paul focuses once again on one of the main subjects of his letter: caution regarding false doctrines and their negative influence on the congregation. In verse 3, Paul cautions Timothy regarding every person who teaches any doctrine that is opposed to the teachings of Yeshua with regards to godliness. What is Paul referring to when he speaks of godliness? How is godliness related to the teachings of Yeshua? Paul is teaching that true godliness is expressed in the life of the believer by their total submission to the teachings of Yeshua. The word “godliness” appears 8 times in 1 Timothy and is a translation of a Greek word meaning: reverence (the fear of God), respect for God, piety towards God, and devotion to God. As believers, our life must be rooted in true godliness if we are to live according to the teachings of Yeshua.

Further on in the passage, Paul describes, with strong words, the kind of person who teaches false doctrines: “He is proud, knowing nothing, but is sickened by an interest in controversial questions and disputes about words, out of which arise envy, strife, abusive language, evil suspicions and constant friction between men of a corrupted mind, deprived of the truth, who suppose godliness to be a means of [financial] gain.” Pride is the first thing Paul mentions as a characteristic of the kind of person spreading false doctrines. Pride is opposed to the godly life to which we’ve been called. The kind of reverential fear towards God that Paul is describing by his use of the word “godliness” is something that can only exist in our life when we are humble and free from pride. Proverbs 22:4 in the original Hebrew can be understood this way: “Through humility comes the fear of God.” We are empowered to live godly lives and to enter into a right understanding of Yeshua’s teachings when we take on true humility in our life.

Paul also explains to Timothy that we may discern false doctrines by their influence on members of the congregation. False doctrine leads to division and conflict among believers. Paul explains that those who are vulnerable to false doctrines are those whose minds have been corrupted and have been deprived of the truth. The way this is worded in Greek suggests that those who are deceived by false doctrines did not always have corrupted minds, deprived of the truth; they became that way. We can avoid having our minds corrupted by staying connected to God’s Word, which is the truth.

Paul also mentions that those who were deceived by false doctrines had thought that godliness was a means to “gain”. In verses 6–10, Paul explains that what is gained by godliness is the ability to make due with whatever we have. Paul asserts that just as we came into the world with nothing, we can “carry nothing out.” Paul cautions against the pursuit of wealth, emphasizing that this pursuit is a snare and that “the love of money is the root of all evil.” To this day, Paul’s words hold true: although wealth gives the illusion of happiness and satisfaction, it is in no way the source of true happiness and satisfaction. Godliness gives us the greatest satisfaction of all, that of knowing God, and that is a satisfaction, over which wealth has no power.

 

* Neryah’s blog contains summaries of different lessons that were taught in the youth meetings by various teachers. It does not reflect any set views or beliefs held by Hope for Israel but are offered to youth as a way of challenging them to grow in their walk with God.

 

Share this Post