God’s great mercy – חסדו הרב של אלוהים

חסדו הרב של אלוהים

הראשונה אל טימותאוס א’ 12-17:

שאול היה והינו עדיין דמות עשירה ומופת עבורנו: הוא היה מנהיג, אדם ששינה לחלוטין את מסלול חייו עבור אלוהים, שליח וניתן לייחס לו עוד תארים רבים. לפני הכול שאול היה חלק מזרם הפרושים שהאמינה בתורה שבעל פה והוא היה נורא קנאי לדבר אלוהים. שאול רדף, הסגיר והביא לענישתם ומותם של מאמינים רבים עד שאלוהים התגלה אליו ושינה את חייו מקצה לקצה. למרות שכמאמין שאול זכה גם כן למעמד גבוה בשל פועלו הרב לבניית הקהילה הוא מכיר בחסד הרב ששפר עליו ונוהג בצניעות וענווה  רבה.

בפסוקים 12-14 שאול מודה לישוע על שהוא מקור הכוח שלו ומצהיר שישוע הוא שהעניק לו את הקריאה להיות לו למשרת ואת הכוח למלא אותה. הוא מכיר בכך שהתנהגותו לפני שהכיר את ישוע הייתה לא צודקת ונבעה מחוסר דעת ושהבחירה של אלוהים בו היא מעשה חסד שהוא אינו ראוי לו.שאול מדבר בענווה על עצמו ואינו לוקח קרדיט על מעשיו, יתרה מכך בפסוק 15 הוא מכנה את עצמו גדול החוטאים.

שאול ממשיך ואומר בפסוק 16 שהרחמים שניתנו לו בזכות ישוע נועדו כדי להיות למופת עבור אחרים כדי שיהיו עדים למידת החסד של אלוהים ויכירו את ישוע דרך עדותו.

דבריו של שאול בקטע זה מעניקות מבט אל תוך ליבו של האיש: שאול מעולם לא ראה את עצמו כבעל מעמד, ההפך הוא הנכון, הרחמים של אלוהים רק העמיקו עבורו את ההבנה של מידת החסד שניתנה לו. עלינו לבחון את ליבנו: האם גם אנחנו מבינים את גודל החסד שהוענק לנו ומתמלאים בענווה ובהכרת תודה לאלוהים? או ההפך, האם אנחנו רואים את עצמנו כנעלים ומיוחדים מאלו שטרם זכו להכיר את המשיח?

ההכרה בישוע הביאה את שאול להבנה שהוא חוטא ולצורך שלו בישועה, כפי שהוא כתב בפסוק 15: “מהימן הדבר וראוי להסכמה מלאה, שהמשיח ישוע בא אל העולם להושיע חוטאים אשר אני הגדול בהם”. בנוסף לכך, שאול זכה לקריאה וזהות חדשה מישוע ואלה הם הדברים שעלינו לשאוף אליהם לאחר שאנחנו מכירים בו ומקדישים לו את חיינו.

לסיכום, עלינו תמיד לוודא שליבנו נותר עניו אל מול חסדו הרב של אלוהים ומכיר תודה על רחמיו. כאשר נפעל מן המקום הזה נוכל תמיד לראות את אחינו הלא מאמינים בעיניים אוהבות וגם נוכל לכבד ולשבח את אלוהים!

  

***** 

God’s great mercy

1 Timothy 1:12-17

Paul has been a great role model to many, having been a real leader who wholly gave his life to God’s purposes as an apostle with no small impact on the kingdom of God. Before coming to faith, Paul had been a member of a Jewish sect known as “the Pharisees.” The Pharisees were very zealous in teaching the traditions of the elders regarding the Torah. As a Pharisee, Paul played a part in the persecution and execution of many believers until God met Paul on the road to Emmaus and radically changed his life. The great mercy of God was not lost on Paul: he remained humble throughout his ministry even though he was one of the most influential followers of Yeshua.

In verses 12–14, Paul gives thanks for being chosen and equipped by Yeshua for the work of the Gospel. Speaking of the great mercy he had required because of his ignorance and unbelief, Paul recounts how God’s grace had abounded towards him with faith and love through Messiah Yeshua. In Paul’s eyes, he had been the biggest of sinners (v. 15). Paul fully understands that the grace of God that was bestowed upon him was given as a testimony for many (v. 16). By witnessing God’s grace in Paul’s life many would draw near to Messiah and come to personally know Him.

Paul’s words in this passage give us an opportunity to really understand the heart of this man. Paul never saw himself as a great man; the opposite is true: God’s grace only deepened his understanding of the measure of mercy that he had received. Search your heart. Have you ever stopped to consider the measure of mercy that we received through Yeshua? Seek humility and give thanks in all things and don’t pride yourself in the gift of salvation that we receive upon coming to faith.

Knowing Yeshua led Paul to an understanding of his sin and his need for salvation. In verse 15 we read: “Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance: Messiah Yeshua came into the world to save sinners—of whom I am the worst.” Furthermore, Paul did not only receive mercy from God but a new identity and calling. We too should aspire to know Yeshua to such an extent.

In conclusion, let us always seek to foster true humility in our hearts, gratefully keeping in mind the great mercy that God has shown in our life and the lives of others. If we truly live out of a place of humility, we will see those around us through the loving eyes of Messiah, living our life in such a way as to truly honor God!

 

Share this Post