God as a Father אלהים כאב

השבוע התחלנו לדבר על אלוהים כאבא. הלימוד ניתן על ידי אורח שלימד על העובדה שלא כמו האבאהות הארציים שלנו, אלוהים הוא אבא מושלם. בלוקס טו’ 11-32 ישוע מספר סיפור שמכירים כיום כ”משל הבן האובד.” הסיפור הזה ממחיש לנו באופן מצויין את האופי של אבינו שבשמים. כבר מההתחלה הבן הצעיר מבקש את הירושה שלו והאב מחלק לו מנכסיו (פס’ 12). הילד התחצף אל אביו ובעצם אמר לו שהוא לא יכול לחכות עד שימות. האב, בניגוד למה שאנו מצפים מאב רגיל, ענה לבקשת בנו והיה מוכן לסבול את החוצפה והדחייה מצד בנו.

הבן הצעיר עזב אז את הבית ובזבז את כל מה שהיה לו בחיי הוללות (פס’ 13), הוא עשה את כל הדברים שמחנכים אותנו לא לעשות. הילד בז לאביו, התנהג בחוסר כבוד גמור אל אביו ואל כל מה שהוא ירש. הבן נשאר לבסוף ללא כלום וניתן לראות איך החוסר אחראיות שלו הובילה אותו לרעב בזמן של קושי. חיי החטא שלו גרמו לקושי להיות הרבה יותר גרוע ממה שהיה אם היה מתנהג באחראיות.

בפסוק 17 רואים נקודת מפנה בסיפור כאשר הבן עושה “חשבון נפש,” ומחליט להביט על המציאות של טובו של אביו. הוא חוזר בתשובה וחוזר אל אביו “והלך אל אביו” (פס’ 20). המשך של פסוק 20 מגלה לנו את ליבו של האב אל בנו, וכן גם את ליבו של אלוהים האב אלינו, ילדיו. “בהיותו עוד רחוק ראהו אביו ונכמרו רחמיו עליו. הוא רץ אליו ונפל על צוארו ונשק לו.” העובדה שהאב ראה את הבן בזמן שהוא היה רחוק מוכיח לנו שהוא חיכה לו, ושהוא בילה זמן לצפות לחזרתו של בנו. הריצה של האב לכיוון הבן והאהבה שהוא מראה לבן כבר ברגע הראשון מראה בבירור שהאב התגעגע לבנו, סלח לו ואהב אותו בלי להתייחס למה שהוא עשה בעבר. האב לא הסתפק בזה ועשה חגיגה גדולה לבן הסורר שלו. הוא מראה לבן שבייש אותו דבר שרק אהבת אלוהים יכולה להדגים בצורה כל כך ברורה: חסד.

אנחנו רואים פה תגובה של אבא טוב, של אבינו שבשמים שאוהב אותנו בדיוק כמו שהאבא בסיפור אהב את בנו. ישוע דרך הסיפור בעצם קורא לכל השומעים לבוא אליו, ובכך להכיר את אבא. זאת הזכות שלנו להכיר את האבא המושלם שלנו ולקבל את אהבתו – האהבה חסרת התנאים כמו האבא בסיפור.

הרבה פעמים זה קשה בשבילנו לקבל את אהבת אבינו שבשמים בגלל הקושי שלנו עם ההורים הארציים שלנו וכתוצאה מחוסר סליחה בתוכנו כלפי הורינו. זה חשוב מאוד בשבילנו לשים את הכאב שלנו לפני האדון ולסלוח למרות שזה הרבה פעמים כואב. זה גם כן חשוב שנקבל את האהבה של הורינו ולא נקשה את עצמנו אליהם בגלל גאווה (כמה מאיתנו התביישנו כשהורינו באו וחיבקו אותנו מול קהל או בבית ספר?). ברגע שאנחנו מקשים את ליבנו להורינו, זה קל מאוד להקשות את עצמנו גם לאבינו שבשמים.

העובדה שיש לנו אבא כל כך טוב וכל כך נאמן צריך לרגש אותנו ולשים בנו רצון להכיר אותו כאבא שלנו. הוא אבא שרץ אל בניו הסוררים (פס’ 20), ואבא שאומר לנאמנים “כל אשר לי שלך הוא (פס’ 31).” בואו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים להתקרב אל אלוהים ולקבל אותו כאבינו.

This week we began talking about God as a father. The teaching was given by a guest who taught about the fact that God, unlike our Earthly fathers, is a perfect father. In Luke 15 11-32, Yeshua tells a story that we know today as “The Parable of the Prodigal Son.” This story beautifully illustrates the character of our father in heaven. From the beginning the younger son asks his father for his inheritance and the father gives him from his livelihood (vs 12). In essence, the boy impertinently told his father that he couldn’t wait until he was dead. The father, in contrast to what we expect of a normal father, answered his son’s request, and was willing to suffer his son’s impertinence and rejection.

The younger son left home and wasted all he had in “prodigal living” (vs 13), doing all the things that we are taught not to do. The son rejected his father, completely dishonoring his father and his inheritance. Because of his irresponsibility, the son was left with nothing, leading him to hunger during a famine. It is clear that his sinful life affected his state in a time of famine, magnifying the difficulties he faced.

In verse 17, we see a turning point in the story as the son “comes to himself,” and decides to look at the reality of the goodness of his father. He repents and returns to his father “he arose and came to his father” (vs 20). The continuation of verse 20 reveals to us the father’s heart toward his son and also the heart of God the father towards us, his children. “But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him.” The fact the father saw the son while he was far away proves to us that he was waiting for him, and that he spent time watching for the return of his son. The father’s running in the son’s direction and the love that he shows the son from the first moment of their encounter shows that the father missed his son forgave him and loved him with an unconditional love. The father didn’t only leave it there, but made a celebration for his rebellious son. He shows the son that caused him shame something that only the love of God can reveal so clearly: Grace.

We see here the response of a good father, of our heavenly father who loves us just as the father in the story loved his son. Yeshua, through the telling of the story is actually calling on all those who hear to come to him, and thus know the father. It is our privilege to know our perfect father and to receive his love – unconditional love like that of the father in the story.

Many times it is hard for us to receive the love of our father in heaven because of difficulty with our earthly fathers and as a result of unforgiveness in us towards our parents. It is very important for us to place our pain before the lord and to forgive even though it is often painful. It is also important that we accept our parents love and don’t harden ourselves towards them because of pride (how many of us were embarrassed when our parents came and hugged us in front of a crowd or at school?). The moment we harden our hearts toward our parents, it becomes very easy to harden ourselves towards our father in heaven.

The fact that we have a father that is so good and so faithful should stir us and place within us a desire to know him as our father. He is a father who runs to his rebellious children (vs 20), and a father who says to the faithful, “all I have is yours (vs 31).” Come and let us do everything we can to draw near to God and receive Him as our father.

Share this Post