Gifts and Callings – מתנות וקריאה

קריאה ומתנות

אל האפסים ד’ 1-6

 7 אבל לכל אחד ואחד מאתנו הענק חסד כפי המדה שהעניק לו המשיח8 לכן נאמר: “עלה למרום, שבה שבי, ויתן מתנות לבני אדם.” 9 עלה” מה פרושה אם לא שגם הקדים וירד אל תחתיות ארץ10 היורד הוא אשר גם עלה אל מעל כל השמים, למען ימלא את הכל11 והוא נתן את אלה להיות שליחים, את אלה נביאים, את אלה מבשרים, ואת אלה רועים ומורים12 כדי להכשיר את הקדושים לעבודת השרות, לבנית גוף המשיח13 עד כי נגיע כלנו אל אחדות האמונה ואחדות ידיעת בן-האלהים, אל האדם השלם, אל שעור קומתו המלא של המשיח14 וכך לא נהיה עוד ילדים נדפים ומטלטלים ברוח של כל תורה המופצת על-ידי בני אדם בערמה ובתרמית כדי להטעות15 אלא נדבר את האמת באהבה ונגדל בכל דבר אלי המשיח, אשר הוא הראש16 ועל-ידיו כל הגוף מרכב ומתחבר באמצעות כל קשר מסיע, בהתאם לפעלה המיעדת לכל איבר ואיבר, כדי שיגדל הגוף ויבנה באהבה

 

בתחילת הקטע הזה אנחנו רואים שחסד ניתן לכל המאמינים. החסד הזה (המתנה, הטוב שלא מגיע לנו) ניתן לכל אחד במידה שונה. לכולנו הוא נתן מידה של חסד ולכן אנחנו לא צריכים להשוות את עצמנו לאף אחד אחר כי לכל אחד ניתנה כמות אחרת! יש מתנות שונות בעוצמה אחרת מאדם לאדם.

 בפס’ 11 אנחנו קוראים שאלוהים כבר נתן- בלשון עבר מתמשך. אין יחוס שאלוהים מתחרט או מפסיק את המתנות ע”פ זמנים, עונות או תקופות.

 לכל אחד אלוהים נתן קריאה מרכזית ואיתה הוא נתן יכולות/מתנות שונות בהתאם אליה. יש כמה מתנות לבנאדם אבל קריאה אחת. עלינו לגלות מה היא הקריאה שאותה אלוהים נתן לנו…

 בהמשך לפסוק 11 אלוהים נותן פירוט של מספר קריאות שהוא נותן למאמינים במטרה לעודד ולבנות את גוף המשיח. ישנן עוד קריאות ומתנות שאלוהים נותן. אותן אפשר למצוא באגרות אחרות בברית החדשה. אפרט מעט על כל אחת מהמתנות שמצויינות בפסוק ומספר תכונות אופי נלוות…

 שליח– שליח הוא מישהו שמגיע לעיר, מבשר את הבשורה, מתלמד והופך את המאמינים לקהילה. היכולות הנלוות: חברתי, דומיננטי-כריזמטי, בעל ביטחון, אמיץ, יכול ללמד, סבלני, יכולת לתכנן.

 נביא– מסוגל לשמוע את ה’, מישהו שמיועד להניע אנשים ומצבים. לא רק מביע את העתיד, אלא מתקן ומוכיח כשצריך – הכל במטרה להזיז את המאמינים קדימה. היכולות הנלוות: סבלנות, אומץ, ביטחון עצמי, קנאי לאמת ולקדושה, ענווה, ידע בכתובים.

מבשר– מישהו שרואה בכל נסיבות החיים סיבה לבישור, בכל עת ובכל זמן. היכולות הנלוות: יכול להסביר את הבשורה, יכולת לדבר מול אנשים, אמיץ, בעל ביטחון עצמי.

 רועה– אחד שדואג שחברי הקהילה גדלים באדון, בדבר אלוהים. מלמד לעיתים, מייעץ ומעודד. היכולות הנלוות: בעל חזון, התמדה, הבחנה, אהבה לאנשים, אמונה ונאמנות, יכולת ללמד.

 מורה– מלמד את דבר אלוהים. היכולות הנלוות: אהבה מיוחדת לדבר אלוהים, התמדה, יכולת להסביר דברים בצורה פשוטה.

האם אתם רואים בעצמכם חלק מהיכולות האלו? בואו נבחן את חיינו לפני האדון ונשאל אותו לשם מה בראת אותי. מה היא הקריאה שלך לחיי?

*שיעור ביום חמישי  20.2.14 בקבוצת הנוער

*****

Gifts and callings

Ephesians 4:7-16

 But to each one of us grace has been given as Christ apportioned it. This is why it[a] says: “When he ascended on high,    he took many captives    and gave gifts to his people.”[b](What does “he ascended” mean except that he also descended to the lower, earthly regions[c]? 10 He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens, in order to fill the whole universe.) 11 So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers, 12 to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up 13 until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. 14 Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. 15 Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is, Christ. 16 From him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, as each part does its work.

In the beginning of this part of chapter 4 we read that grace has been given to all believers. This grace (a gift, good that we do not deserve) has been given to each one in a different amount. To us all God has given a portion of grace and we are not to compare ourselves to others because we don’t have the same gifts or the same amount of grace.

 In verse 11 we read that God has already given. There is no mention that he has stopped giving or that some gifts are for a certain time, season or place.

 To each one God has given a main calling and with it He has given us abilities/gifts. There can be many gifts to a person but only one calling. We need to find out what the Lord is calling us to.

 As we continue reading verse 11 we see some callings that God is giving to the believers so that they will encourage and build the body. There are more gifts and callings mentioned in other letters in the New Testament.

I will explain a little about each one of the gifts mentioned in this verse and the abilities or characteristics that come with it…

 Apostle – One who comes into a city proclaims the gospel, disciples the new believers and establishes with them a new fellowship.   Abilities: needs to be social, dominant, brave, patient, and able to plan and teach.

 Prophet – One who is able to hear the voice of God, he is able to motive others to go forward. He doesn’t only tell of future things to come, but corrects when needed in order that one will walk according to the truth.   Abilities:  patient, brave, zealous for the truth and holiness, humble, knows the word.

  Evangelist – One who sees all of life’s circumstances as an opportunity to share the gospel.   Abilities: able to explain the gospel, able to speak in front of people, brave, social.

 Pastor – One who cares for the progression of the believers in the word of God and their relationship with Him. He teaches, councils and encourages.   Abilities: visionary, has discernment, loves people, one who perseveres, able to teach.

 Teacher – One who teaches the word of God.   Abilities: a special love for the word of God, perseverance, able to explain things in a simple way.

 Do you see any of these gift/abilities in you?  Let us examine our lives in front of God and ask him what He has called us to

* A lesson at Neryah 20/2/14 

Share this Post