First Timothy: The letter’s background and the relationship between Paul and Timothy – הראשונה לטימותאוס: הרקע לאגרת ומערכת היחסים של שאול וטימותאוס

הראשונה לטימותאוס: הרקע לאגרת ומערכת היחסים של שאול וטימותאוס 

 

בזמן ששאול כותב את האגרת הזו ,טימותאוס נמצא באפסוס מפני ששאול שלח אותו לשם בשעה שהוא הלך למקדוניה.שאול סומך על טימותאוס ומפקיד בידיו את הקהילה בעיר כדי שהוא ילמד ויכווין אותה בעת היעדרו. שאול ככל הנראה כותב את האיגרת הזו ב65 לספירה,  כאשר הוא נמצא במאסר ברומא ולכן הוא איננו יכול להגיע לאפסוס בעצמו ונאלץ (בחפץ לב) לשלוח את טימותאוס לשם.

אנחנו פוגשים את טימותאוס לראשונה בספר מעשי השליחים בפרק ט”ז ושם אנחנו לומדים עליו שהוא היה בן לאישה יהודיה ולאב יווני (נכרי). בנוסף נכתב לנו שהוא היה תלמיד בעל שם טוב בקרב האחים. טימותאוס התגורר בליסטרה, חבל ארץ של גלטיה (מרכז תורכיה של ימינו).

במעשי השליחים פרקים י”ז ו-י”ח אנחנו רואים ששאול סמך על סילא וטימותאוס באופן מלא והשאיר אותם לבד במוקדוניה (בבראה- יווון של היום).

 

הראשונה לטימותאוס א’ 1-2:

בין שאול לטימותאוס היה קשר הדוק ומיוחד.שאול מכנה את טימותאוס בכינויים רבים המסמלים על הקרבה בינינם: “חברי לעבודה”, “בני האהוב והנאמן”,”האח”, “בני האמיתי באמונה”.  מהקריאה באיגרותיו של שאול אנחנו רואים שהוא נורא סמך על טימותאוס ולכן השאיר אותו במקומות מסויימים בהם היו כדי שימשיך את עבודתו בבישור ועידוד המאמינים שהיו בערים השונים 

מעבר לאהבה הגדולה שהייתה בניהם מערכת היחסים בין שאול וטימותאוס אופיינה ביחסים של חונך ותלמיד. תחילה טימותאוס התלווה לשאול ולמד ממנו ויותר מאוחר נשלח והוציא לפועל את מה שלמד באופן עצמאי .

 

תהילים קכז’ פס’ 4 

בני הנוער, משולים כאן לחצים- לכלי נשק, כלי חד וחזק. יחד עם זאת מדובר בכלי שצריך שיחדדו אותו ויכוונו אותו למטרה כדי שלא להיות חץ תוהה. מהפסוק הזה אנחנו מבינים שאלוהים רואה את הערך והפוטנציאל האדיר שטמון בכל אחד מאיתנו והוא מעודד אותנו שיהיה לנו גיבור שימתח את הקשת שלו וירה אותנו למטרה מסויימת כבר מהגיל הנעורים.

בימינו המנטליות הקיימת הינה שכל אחד חי את החיים עם עצמו אבל המנטליות והתרבות בכתובים היא תרבות אחרת. הגבר הצעיר והעלמה הצעירה לומדים מהמבוגרים בחייהם על אתגרי החיים.בתור גוף המשיח עלינו לחזור לתרבות הזו בכל תחומי החיים כי היא משפיעה רבות על ההצלחה שלנו.

 

אלה כמה צעדים פרקטים להשגת “הגיבור” בחייכם:

1.      בחר תחום בו תרצה להתמחות

2.      מצא אדם מהתחום הזה שתרצה ללמוד ממנו

3.      התלווה אליו, הסתכל ולמד ממנו

4.      דבר איתו, שאל אותו שאלות, קבל ממנו טיפים והכוונה

5.      נסה לעשות זאת בעצמך ובקש ממנו משוב

 

אנחנו רוצים לעודד אתכם למצוא את שאול שלכם ולהיות הטימותאוס של מישהו אחר. יש לנו כל כך הרבה ללמוד זה מזה, ביחוד מהמנוסים והבוגרים יותר מסביבנו. אני מתפלל שכל אחד מאיתנו יחיה למלוא הפוטנציאל הטמון בו וישרת את מלכות האלוהים בצורה מלאה.

 *****

First Timothy: The letter’s background and the relationship between Paul and Timothy

Timothy was in Ephesus when Paul wrote this letter to him. Paul relied on Timothy to teach and guide the congregation in Ephesus while Paul was away. It seems that Paul wrote this letter around 65 AD from prison and so had to send Timothy in his place.

We meet Timothy for the first time in the book of Acts in chapter 16. The son of a Jewish mother and a gentile father, Timothy had a good reputation amongst the believers. He lived in a city called Lustra in the area of Galatia (near the center of modern Turkey). Paul met Timothy during his second mission and chose him as a protégé to work closely alongside him (and in his place) in ministry. In Acts 17–19 we read that Paul trusted Timothy and Silas so much that he entrusted them with the work of edifying the believers in Macedonia.

1 Timothy 1:1–2

Paul and Timothy had a very close and unique relationship. Paul calls Timothy by many names that testify to their close relationship, names such as: “my beloved and faithful son,” ‘brother,’ “my true son in the faith.” From reading Paul’s letters we can see that he really trusted Timothy and that is why he left him in different cities in order to preach the gospel and encourage the believers in those cities.

It was with the love and trust of a respected family member that Paul groomed Timothy as his protégé. First Timothy followed Paul and learned from him. And yet all along, Paul was empowering Timothy to not only watch Paul but to also take the reigns and to put what he was learning into practice.

Psalm 127:4–5

Youth are compared to arrows—a powerful and sharp weapon. Arrows must be sharp and aimed in the right direction in order to do what they are made to do. God knows the great potential within each of us. Notice that in Psalm 127:4–5, we are not only compared to arrows, we are arrows that are best entrusted to a real warrior. In our days we live in a mentality of each man for himself but God is calling us to have a different mentality. Young men and women can and must learn from our elders about life’s challenges. As the body of Messiah we must get that mentality back in every area of our life as it affects our ability to do what we were truly made to do.

There are a few practical steps that you can take in order to be a sharp and well-aimed arrow in the hands of a warrior:

1.       Choose a field in which you would like to excel.

2.       Choose someone from that field from whom you would like to learn.

3.       Follow him or her around to watch and learn.

4.       Speak with him or her and ask questions. Ask for helpful tips and goals.

5.       Try for yourself and ask for feedback.

We would like to encourage you to find your Paul and to be his or her Timothy and to allow others to be mentored also by you. We have so much to learn from each other, especially from more experienced people around us. I pray that each one of us would live to our full potential—serving the kingdom of God to the fullest.

Share this Post