False perceptions – תפיסות מוטעות

תפיסות מוטעות

האויב משוטט כאריה שואג ומחפש לו מישהו אותו הוא יוכל לטרוף. שדה הקרב המרכזי של האויב הינו המוח שלנו. אם הוא יצליח לשכנע אותנו או לגרום לנו לחשוב בצורה מסויימת הוא יצליח לגרום לנו להיות מספיק חלשים ופגיעים למתקפות שלו ובכך יוכל להשמיד אותנו. אנחנו צריכים לזכור טוב טוב את פניו האמיתיות של האויב- מי הוא ואיך הוא פועל. ביוחנן י’ 10 כתוב:”אין הגנב בא אלא לגנוב ולהרוג ולהשמיד”, בנוסף  ביוחנן ח’ נאמר לנו על האויב שהוא שקרן ואבי כל שקר. האויב אוהב לשקר לנו ומייחל שניפול לאחד מהמלכודות שלו. המלכודות שלו הן מלכודות של תפיסות במוח שלנו- דפוסי חשיבה מעוותים ושקריים.

 כעת נציג בפניכם מספר תפיסות שקריות שנפוצות בקרבנו המאמינים ויחד נחשוף את פניו האמיתיות של אבי השקר ונרכוש כלים לתקן את אותן תפיסות מוטעות בחיינו.

 1. “לבד יותר נחמד”- פעמים רבות כאשר אנחנו עוברים תקופה קשה בחיינו כתוצאה ממשבר כלשהו, ספקות באמונה או התמודדות עם חטא הנטייה הטבעית שלנו היא להתרחק מן הסובבים אותנו ולנסות להתמודד לבד עם הקושי. התנהגות זו לרב תוביל לתחושת בדידות ועצב ולעיתים אף להתנתקות מגוף המשיח. תפיסה זו מנוגדת לדבר אלוהים שהרי על פיו אנו נקראים לנהל חיי קהילה ופעמים רבות עקרונות באמונה כמו ווידוי על חטאים וריפוי מכריחים היעזרות באדם נוסף, בדגש על זמנים של קושי ומשבר. בנוסף כבר בעת הבריאה אנו מבינים כי האדם מטבעו לא נקרא לחיות לבדו:” ויאמר אדוני אלוהים לא טוב היות האדם לבדו” (בראשית ב’ 18).

 2. “יש לך את כל הזמן שבעולם”- הבחירה להאמין בישוע דורשת מאיתנו לחיות חיים אקטיבים, חיים של עשייה למען מלכותו ולקראת בואו. רבים מאיתנו מבלים זמן ארוך מדי בתהיות ובשאננות ולא מחליטים בצורה חד משמעית להקדיש את חיינו למען ישוע. לא פעם נתקלנו אצל בני נוער באמירה שכזו:”כשאהיה גדול אוכל באמת לשרת את אלוהים, כרגע אני צעיר וזה קשה מדי”, מחשבה זו היא שקרית ומובילה לחיים של פשרה ודחייה למחר אולם אנחנו לא יכולים אף פעם להיות בטוחים האם המחר אכן יגיע עבורנו ( יעקב ד’ 14).

3.“כשאהיה מושלם” – לכולנו הנטייה לנסות ולהיות ראויים לחסד שהוענק לנו בכוחות עצמנו. למה הכוונה? פעמים רבות אנחנו נימנע מלנהל מערכת יחסים אינטימית עם אלוהים מתוך המחשבה שתחילה עלינו לנהל חיים מושלמים, ללא חטא ובהתאם לסטנדרטים שהקהילה מגדירה לנו (קריאה בכתובים, הגעה לקהילה, שירות, מתן מעשר וכו’), ושרק אז נהיה ראויים לנוכחותו המלאה בחיינו. גישה זו תגרום לנו להתנות הרבה דברים חשובים כמו טבילה או שירות בקהילה בתחושה האישית שלנו לגבי עצמנו בתור מאמינים, ופעמים רבות תוביל אותנו להימנע מלעשות אותם. תפיסה זו נובעת מחוסר ההבנה של המושג “חסד” שמשמעותו מעשה של טוב לב ונדיבות שנעשה מבלי לצפות לתמורה. עלינו להבין שלעולם לא נוכל לגמול לאלוהים על חסדו הרב.דבר אלוהים מוכיח לנו שוב ושוב שישוע לא מצפה מאיתנו להיות מושלמים כדי לחיות בנוכחותו, ההפך הוא בא לסייע לנו לגבור על החטא בחיינו יחד איתו: “…לא הבריאים צריכים לרופא אלא החולים” ( מתי ט’ 12). הדוגמא הטובה ביותר לכך היא תלמידיו של ישוע שחיו באינטימיות עם ישוע ובידם הופקדה תורתו ופעמים רבות לאורך הכתובים אנחנו עדים לחוסר שלמותם ואף לחטאיהם, ובכל זאת ישוע השתמש בהם בצורה יוצאת דופן בשל אמונתם הרבה.

 כיצד נוכל לזהות תפיסות מוטעות?

 1. דבר אלוהים- מה דבר אלוהים אומר? כיצד הוא מדריך אותך להתנהג?
 2. מבחן התוצאה- האם זה מקדם אותך?!
 3. נסיון חיים- מה נסיון חיים אומר לך? מה קרה בעבר כשפעלת על פי דפוס זה?
 4. בדיקת מציאות- מה המציאות אומרת?

לסיכום, עלינו לעמוד על המשמר בכל עת ולהילחם בשקריו ותחבולותיו של אבי השקר בעזרת החוכמה וההבחנה שלהם זכינו מאת אבינו שבשמיים. זכרו שבכוחו של אלוהים לחדש את דעתנו ולחזק אותנו למען שנחיה חיי אמת בו.

*****

False perceptions

Our enemy is prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. He is battling mainly our mind and thoughts. If he could only convince us to think or perceive something in a certain way he will make us weaker and vulnerable to his attacks and by doing so he will be able to destroy us. We need to remember the true face of our enemy, who he really is, and how he operates. John 10:10 tells us- “The thief comes only to steal and kill and destroy…”, in addition John 8 tells us that the enemy is a liar and the father of all lies. He loves to lie to us hoping we’d fall into one of his trap, which are wrong and twisted perceptions.

We would like to give some examples of some common wrong perceptions we hold as believers and together expose the lies of the enemy. We hope to equip you with some tools so you can get rid of these wrong perceptions and renew your minds.

 1. Many times when we face a difficult season in our lives as a result of hardships, some doubts or sin, we tend to withdraw from people around us and isolate ourselves. Doing so leads to feelings of loneliness, sadness and at times walking away from the body of messiah all together. Shutting people out when experiencing hardship isn’t lined up with the Word of God. The Word of God calls us to live together as a community that is honest, transparent and open. In addition from the beginning of creation we understand that by nature man needs to live in community and not alone: “The Lord God said, “It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him.” (Genesis 2:18)
 1. Faith in Yeshua calls for action. We are called to be active for His kingdom and towards His return. Many of us take a long time untill we decide to dedicate our lives fully to Yeshua. We’ve heard this saying from many teenagers: “when I’ll be older I will serve God, right now I am too young and it’s too hard.” This perception is wrong and leads to a life of compromise. The problem with not making a decision and becoming active today is the fact that we can never know what tomorrow might bring and if we’ll even reach tomorrow. (James 4:14)
 1. We all attempt to try and be worthy of the grace of God by our own strength. Many times we will stop pursuing an intimate relationship with God out of the perception that first we need to be perfect, stop sinning and live according to the way we should and only then we will be worthy of having such a relationship with God. This perception will prevent us from performing important actions such as getting baptized or serving the Lord with our lives. We need to understand that never will we be able to repay God for His grace. The word of God emphasizes time and time again that God doesn’t expect us to be prefect. Yeshua came to help us overcome sin in our lives “On hearing this, Jesus said, “It is not the healthy who need a doctor, but the sick.” (Matthew 9:12)

Yeshua’s disciples give us a good example of this. They were given the privilege of walking close to Yeshua and many times we read of their disbelief, still Yeshua used them in an incredible way.

 

How can we recognize false perceptions?

 

 1. Through the Word of God- what does the Word of God say? How does it instruct me to act?
 2. Looking at the results of the way that I am thinking – does it help me move forward?
 3. Testing the outcome of my past experiences – what happened in the past?
 4. Asking yourself what is really going on here?

 In summary, we are to stand firm and fight the enemy’s lies and traps with the wisdom and discernment that have been given to us from our father in heaven. Let us remember that God can renew our minds and strengthen us so we will live our lives full of His truth.

Share this Post