אפסים ג׳ 1 – 21

Click here to read this blog post in English!
רוצה לקרוא את הפוסטים האחרונים בבלוג של נריה? תקראו כאן!

הרקע לאגרת היא שהייתה הרבה שנאה ומתח בין היהודים לגויים בכל מיני תחומים. הקהילה עצמה התחילה מגויים ויהודים, עלינו להבין באותה תקופה כאשר קהילה מורכבת מגויים ויהודים זה לא היה דבר מובן מאליו. ליהודים לא היה מותר אפילו לשבת בבית של גויים. אנחנו רואים את זה בסיפור על קורנוליוס וכיפא שאר התלמידים לא הבינו איך כיפא הלך לבית של גוי, אנחנו מבינים לפי התגובה שלהם שזה לא היה דבר קל לעשות באותה תקופה הם חיו בהפרדה ואיבה.

פסוקים 1-21 מדברים הרבה על הרז-הסוד שהייתה צפונה ולא ידועה לעולם אפילו לרשויות של מעלה כלומר מלאכים.לאלוהים יש סודות ואנחנו רואים את זה בהרבה מקומות בכתובים תהילים כה 14 "סוד אדוניו ליראיו" אנחנו רואים שיש לאלוהים סודות אבל שהוא מגלה אותם לקרובים אליו, אלוהים מגלה את הסודות שלו למאמינים ובמיוחד לנביאים שאלוהים מגלה להם מה עומד להיות. אותם נביאים התבקשו לשתף את שאר העם במה שאלוהים גילה להם. ישוע גם כן גילה דברים רק לתלמידיו.

הסוד הזה שמדובר עליו זה סוד שלא היה ידוע בעבר והוא הבשורה, התכנית של אלוהים לקרב את כל בני האדם אליו יהודים וגויים יחדיו דרך ישוע. יהודים וגויים מאוחדים זה חלק מהסוד כיום זה נשמע הגיוני כי אנחנו חיים באחדות אך זה לא היה דבר ברור ומובן לאף אדם ולאף רשות בשמיים כל זה בחסד האדון המלאכים לא יודעים את מלוא התוכנית של אלוהים מלוא פעולת הישועה שאלוהים יזם ואת הזמנים. מי שלא באלוהים לא מכיר את הסודות של המשיח הרוח היא שמגלה את הסודות. ישוע נשלח כדי לקרב את כולם אליו היהודים והגויים הוא רוצה שנהיה שותפים לסודות שלו ונספר לכל העולם את מה שהוא עשה ועוד יעשה הסוד הזה כבר גלוי לנו המאמינים ואלוהים רוצה שכולם יהיו שותפים לסוד הזה.

Click here to read this blog post in English!
רוצה לקרוא את הפוסטים האחרונים בבלוג של נריה? תקראו כאן!

הרקע לאגרת היא שהייתה הרבה שנאה ומתח בין היהודים לגויים בכל מיני תחומים. הקהילה עצמה התחילה מגויים ויהודים, עלינו להבין באותה תקופה כאשר קהילה מורכבת מגויים ויהודים זה לא היה דבר מובן מאליו. ליהודים לא היה מותר אפילו לשבת בבית של גויים. אנחנו רואים את זה בסיפור על קורנוליוס וכיפא שאר התלמידים לא הבינו איך כיפא הלך לבית של גוי, אנחנו מבינים לפי התגובה שלהם שזה לא היה דבר קל לעשות באותה תקופה הם חיו בהפרדה ואיבה.

פסוקים 1-21 מדברים הרבה על הרז-הסוד שהייתה צפונה ולא ידועה לעולם אפילו לרשויות של מעלה כלומר מלאכים.לאלוהים יש סודות ואנחנו רואים את זה בהרבה מקומות בכתובים תהילים כה 14 "סוד אדוניו ליראיו" אנחנו רואים שיש לאלוהים סודות אבל שהוא מגלה אותם לקרובים אליו, אלוהים מגלה את הסודות שלו למאמינים ובמיוחד לנביאים שאלוהים מגלה להם מה עומד להיות. אותם נביאים התבקשו לשתף את שאר העם במה שאלוהים גילה להם. ישוע גם כן גילה דברים רק לתלמידיו.

הסוד הזה שמדובר עליו זה סוד שלא היה ידוע בעבר והוא הבשורה, התכנית של אלוהים לקרב את כל בני האדם אליו יהודים וגויים יחדיו דרך ישוע. יהודים וגויים מאוחדים זה חלק מהסוד כיום זה נשמע הגיוני כי אנחנו חיים באחדות אך זה לא היה דבר ברור ומובן לאף אדם ולאף רשות בשמיים כל זה בחסד האדון המלאכים לא יודעים את מלוא התוכנית של אלוהים מלוא פעולת הישועה שאלוהים יזם ואת הזמנים. מי שלא באלוהים לא מכיר את הסודות של המשיח הרוח היא שמגלה את הסודות. ישוע נשלח כדי לקרב את כולם אליו היהודים והגויים הוא רוצה שנהיה שותפים לסודות שלו ונספר לכל העולם את מה שהוא עשה ועוד יעשה הסוד הזה כבר גלוי לנו המאמינים ואלוהים רוצה שכולם יהיו שותפים לסוד הזה.

Share this Post