Colossians 1:24–2:5 — אל הקולוסים א׳ 24 – ב׳ 5

  • אפשר לראות בפס׳ 24 ששאול יושב בכלא, אבל למרות הסבל שהוא עובר הוא שמח כי הוא עושה זאת עבור האדון. כל אחד מאיתנו סובל עבור מטרה כלשהי אם זה ספורט, לימודים, עבודה וכל דבר אחר עבור המטרה שלנו צריך לעבוד קשה.

It is apparent in verse 24 that Paul is in jail, but that in spite of his circumstances, he is full of joy because he is doing it for the Lord. All of us must endure challenging circumstances in our life, but joy comes easily when we endure them for the Lord.

  • בפס׳ 25 כתוב ״משרת בהתאם לתפקיד שאלוהים נתן לי״ צריך תמיד לשאול את עצמנו מה אנחנו עושים בחיים האלה? בשביל מה? ומה המטרה הסופית? אלוהים נתן לכל אחד תפקיד/כישורים כדי שנשתמש בהם עבורו. הוא שם אותנו במשפחה ספציפית באזור מגורים ובית ספר מסוים כדי להשתמש בנו. אלוהים קורא לנו להיות משרתים שלו ובכל מקום שאלוהים שם אותנו להביא את הבשורה. מאמינים או לא מאמינים בסוף כולם יעמדו מול אלוהים אבל אנחנו עומדים בחסדו של ישוע. צריך לזכור אלוהים לא באמת צריך אותנו אבל הוא בחר להשתמש בנו כי הוא רוצה קשר אישי איתנו.

In verse 25, it’s written “I was made a minister according to the stewardship from God bestowed on me”. It’s important to ask ourselves: What are we doing in our life? Why? What is our end goal? God has given every one of us abilities that we may use for His glory. There is one reason that He has given us a specific family in a specific home, having us in a specific school—He wants to shine through us in those places! We must remember that God doesn’t need us to fulfill His Will; He allows us to partner with him through faith in Yeshua because He desires personal relationship with each and every one of us.

  • בפס׳ 26 נאמר ״הסוד שהיה צפון״ הסוד הזה הוא בעצם ישוע! עד עכשיו הוא נסתר לאנשים שלא רואים את האמת.

In verse 26, we read about “the mystery which has been hidden”. This secret is Yeshua! Until then, Yeshua was hidden.

  • בפס׳ 27 כתוב ״התקווה את הכבוד״ מדובר על התקווה שלנו וציפייה לעולם חדש בו לא יהיה כאב ומוות. לא משנה באיזה מצב אנחנו ומה אנחנו מרגישים האדון איתנו. אם האדון לא בקרבכם תזמינו אותו להיות בקרבכם.

In verse 27, we read “the hope of glory”. What is being described here is the hope and anticipation of a renewed earth in which there will no longer be any hurt or death. It doesn’t matter what our circumstances are or how we feel, the Lord will be with us in all things if we only invite Him into our life.

  • פס׳ 28 שאול אומר שהם מלמדים כל אדם בכל חכמה ״להציג כל אדם כשהוא מושלם במשיח״. להיות מושלם במשיח הכוונה שאין לנו את העבדות לחטא. האדון רואה אותנו מכוסים בדמו של ישוע המשיח מוצדקים, נקיים, טהורים וקדושים. השלמות הסופית תגיע כשישוע יחזור ויחליף את גופנו.

In verse 28, Paul instructs the Colossians to teach “every man with all wisdom, so that we may present every man complete in Messiah”. To be complete in the Messiah refers to freedom from bondage to sin. The Lord sees us as justified, cleansed, purified, and holy by the blood of Yeshua our Messiah. We will not be truly complete, however, until the return of Yeshua.

  • פס׳ 29 ״כמידת פעולתו של הפועל בי בגבורה״ צריך לזכור אותו כוח שהקים את ישוע מן המתים פועל גם בנו!

In verse 29, Paul asserts that he labors “according to [the Lord’s] power, which works mightily” within him. The very same power that raised Yeshua from the dead is at work within us!

  • בפרק ב׳ שאול אומר לנו שגדול המאבק. המאבק שהוא מדבר עליו הוא בעצם מאבק ברוח. הוא מלמד ומתפלל בעד כולם עבור נחמה והגעה להבנה אל ידיעת הסוד שישוע הוא המשיח ושהוא בא להושיע ולכפר על חטאינו. כשאנחנו מקבלים שיעור, הוכחה, תיקון ועידוד כל זה מביא לחיזוק שלנו לגדילה שלנו, להבנה והכרה של המשיח.

In Chapter 2, Paul tells us of his great struggle. He explains that his struggle is a spiritual struggle. He teaches them and prays on their behalf for comfort and for an understanding of that Yeshua is the Messiah and that he came to save us from our sins and to atone for our sins. Every struggle in our life can be used to encourage and strengthen those around us to grow in faith.

  • בפס׳ 3 שאול ממשיך ואומר לנו שכל אוצרות החכמה והדעת צפונים בישוע. הוא נצחי הוא אלוהי הוא לא אדם רגיל כל מה שחסר לנו, כל שאלה וכל התמודדות התשובות והחכמה נמצאים במשיח ישוע.

In verse 3, Paul continues to say that all of the “treasures of wisdom and knowledge” are hidden in Yeshua. He is eternal and divine, and so the answer every question, the strength to persevere in hard times, and wisdom are all found in our Messiah Yeshua.

  • פס׳ 4 ״שלא יטעה אתכם איש בדיבורים מחוכמים״ להטעות זה בעצם לגרום למישהו לחשוב שמשהו לא נכון הוא נכון. חלק מההתחברות שלנו כמאמינים זה גם סמכות רוחנית שתהיה שם כדי לבחון ולמנוע תורות שקר כאלה ואחרות שנועדו להסית אותנו מהאמת.

In verse 4, Paul continues: “I say this so that no one will delude you with persuasive argument”. To “delude” someone is to lead someone to believe that something that is not okay actually is okay. We have spiritual authority as believers to discern and steer clear of all false teachings that threaten to cause us to stray.

Share this Post