Be Holy for I AM Holy – קדושים תהיו כי קדוש אני

קדושים תהיו כי קדוש אני

הראשונה לפטרוס א’ פסוקים 13-16

מתחילת הפרק כיפא התרכז בעידוד הקהילות על ידי התמקדות בזהותם הנבחרת, ההבטחות בהם הם עתידים לזכות ובזכות שנפלה בחלקם להכיר את תכלית האמונה – הישועה – דבר שהנביאים שניבאו על המשיח והמלאכים בעצמם לא זכו לו. בפסוק 13 כיפא משנה את גישתו וקורא את המאמינים לפעולה, אלה הם דבריו: “לכן חגרו מתני שכליכם, היו ערנים וקוו בכל לבבכם לחסד הבא אליכם בהתגלות ישוע המשיח”. תחילה כיפא מבקש מהמאמינים “לחגור” את מחשבותיהם, למה הכוונה? כמו שהחגורה ממוקמת על מרכז הגוף, אוחזת בבגד ומונעת ממנו ליפול כיפא קורא למאמינים “לחגור” את שכליהם כלומר לייצב את מחשבותיהם המוטרדות והדואגות ולבחור במחשבות נכונות המודרכות על פי דבר אלוהים ומתמקדות בהבטחותיו. כיפא ממשיך בדבריו וקורא את המאמינים להיות ערנים, משמע חדים וממוקדים, ולקוות לחסד שיגיע להם עם חזרתו של ישוע. בקשה זו מגיעה אל הקהילות בשעה שהם עוברים זמנים קשים של רדיפות וככל הנראה נובעת מהאמונה שהתמקדות בתקווה זו תחזק ותעודד אותם.

כיפא בוחר לפתוח את פסוק 14 במילים “כבנים מצייתים” ובדבריו אלו הוא מכיר בשינוי שהמאמינים כבר עשו בחייהם והוא שב ומאשר את זהותם כבני אלוהים ואף מכנה אותם כבנים צייתנים. בהמשך הפסוק הוא מבקש מהם לנטוש לחלוטין את תאוות העבר ולא לתת להן להשפיע עוד על התנהגותם כיום כשהם כבר בעלי דעת בזכות ידיעת ישוע המשיח. בפסוק 15 ממשיך כיפא בקריאתו ומבקש מהם לנהל חיי קדושה בכל תחום בחייהם והדוגמה שצריכה להיות לנגד עיניהם לקדושה שכזו היא האלוהים שקידש אותם. הניסיון להידמות לאלוהים בקדושתו עלולה להקשות עלינו כבני אדם ולכן עלינו לשאת את עינינו לישוע שהיה לאלוהים בדמות בשר, התהלך בעולמנו וחווה כל קושי אנושי מבלי ליפול בחטא. בשל טבענו החוטא לעולם לא נוכל להיות כמו ישוע אך עלינו להתאמץ ולשאוף להידמות לו כמה שיותר.

עובדה נוספת שצריכה לעודד אותנו בניסיוננו להיות קדושים היא העובדה שאלוהים הוא שמקדש אותנו כפי שנכתב בפסוק 16: “קדושים תהיו כי קדוש אני”. אלו הם דברי אלוהים למשה עבור עם ישראל אחרי יציאת מצרים ובדבריו אלו מבהיר אלוהים שהוא זה שמקדש את עמו. הכוונה בלקדש משהו היא להבדיל  אותו מן השאר: אלוהים הוא שהבדיל את בניו מן השאר בזכות נוכחותו בקרבם מבחירתו והם אינם צריכים לזכות בקדושה זו. עם זאת זוהי חובתנו להיות קנאים לקדושתנו ולשמור עליה, התקדשות משמעותה תהליך משותף לנו ולאלוהים!

לסיכום, עלינו לאתגר את עצמנו להיענות לקריאתו של כיפא בחיינו היום להתמקד בחסד המובטח לנו עם חזרתו של ישוע ולשמור על קדושתנו!

*****

 

Be Holy for I AM Holy

1 Peter 1: 13-16

From the beginning of chapter 1 Peter is encouraging the congregations by setting their focus on their identity in Messiah, the promises they have been given by grace and the gift of understanding the salvation that they’ve received. In verse 13 Peter changes his tune and calls them to be active. First, he tells them to take control of their thoughts and hold them captive to the word of God. He then calls them to be alert and hope for the upcoming grace that will be theirs when Yeshua returns. This call for action is given to the congregations during hard times of trials, but in faith holding on to this hope will bring strength and encourage them.

Peter chooses to open verse 14 with the word “as obedient children,” and by doing so we see that he is aware of the change in their lives and affirms their identity as children of God- obedient children. He calls them to take no part in their old lusts and to not let these lusts influence their behavior today for they are full of wisdom through the knowledge of Yeshua. In verse 15 Peter keeps on exhorting them to live holy lives in every area of their lives just like the example they have in Yeshua. The pursuit of holiness can be a hard thing for us as human beings, which is why we need to set our eyes on Yeshua who is God in flesh. He walked on earth and experienced all human hardships with no sin. We will never be able to be like Yeshua for we have a sinful nature but we should strive to be like Him as much as possible.

One more fact that should encourage us in our pursuit for holiness is the fact that God is the One who sanctifies us as it is written in verse 16: “be holy for I am holy”. These were God’s words to Moses for the people of Israel. In them God is making it clear that He is the One who makes them holy. Making something “holy” means setting it apart and God sets His children apart by putting His spirit in them and this is something that they don’t have to work hard for. Having said that, it is our obligation to be zealous for this holiness and keep it. Sanctification is a joint process we go through with God.

In summary, we’re to challenge ourselves to respond to Peter’s words in our lives today as we set our focus on the grace that is promised to us and as we keep our sanctification!

Share this Post