Advancing From Here – מכאן אני מתקדם

מכאן אני מתקדם

כל אחד מאיתנו נמצא במרוץ אישי, מרוץ שנקודת הסיום שלו נמצאת במשפט אל מול אלוהים. במירוץ הזה אנחנו רצים ומתקדמים משלב לשלב, מנקודה אחת לשנייה. לפעמים אנו מלאי אנרגיה ורצים בזריזות ובעוצמה ופעמים אחרות אנו זוחלים על האדמה כשעינינו דובקות במטרה. לא משנה באיזה שלב או מצב אנחנו נמצאים אנחנו נקראים להתקדם. ההליכה עם ישוע אינה עניין של השגה לשם הסתפקות, כי אם השגה לשם התקדמות.

בכל יום אנחנו צריכים להתחייב מחדש ולהכריז “מכאן אני מתקדם!”. עלינו להיות מודעים ל”כאן” שלנו ולהתחיל להתקדם קדימה במירוץ חיינו אלי המשיח ומלכותו.

פטר”א ב’:1-10

בפסוקים 1-3 אנחנו קוראים על המשך המירוץ שלנו בתור מאמינים חדשים/תינוקות רוחניים. בפרק א’ קראנו על הלידה מחדש, החיים והתקווה החדשים שקבלנו דרך תחייתו של ישוע מן המתים וכאן כיפא קורא לנו להתקדם. כיפא קורא לנו להתנקות מכל מעשה שיש בו רשע, מרמה, צביעות, קנאה ומילים. אומנם נולדנו מחדש לחיים רוחניים אבל יש לנו צורך להתנקות. ניקוי והתקדשות הינם תהליך בפני עצמם ועלינו להתנקות שוב ושוב בכל פעם שאנחנו רואים שהחיים הישנים שלנו מתחילים להתעורר בקרבנו פעם נוספת.

הדבר השני שכיפא קורא לנו לעשות בפסוק 2 הינו להתמלא בדבר אלוהים ולגדול ממנו. התנקות הינה רק תחילת הדרך והאדון נתן לנו את דברו כדי שנגדל ונבנה דרכו, עלינו להשתוקק אליו כי כך נכיר את האדון יותר לעומק ונטעם כי הוא טוב. ככול שנתעמק בדברו יותר נכיר אותו ונבין מי הוא וכך נשתוקק עוד יותר אליו ונרצה עוד ממנו בחיינו.

בפסוקים 4-10 כיפא מסביר לנו על חלק מהזהות החדשה שקבלנו מהאדון בלידה מחדש. כחלק מהזהות החדשה שלנו ישוע הפך אותנו למשכן של רוח הקודש. אנחנו בונים יחד, זה עם זה, את בית אלוהים עלי אדמות ודרכנו רוח הקודש מגיעה לכל מקום ונוגעת בסובבים אותנו. חלק נוסף מהזהות שלנו הינו זהות של כהנים. ככהנים כיפא מאתגר אותנו להלל את אלוהים ולחיות חיים שירצו את אלוהים וייצגו אותו. בדומה לכהנים בתקופת בית המקדש עלינו להוות שגרירים של אלוהים ומתווכים בין העם לבינו תוך כדי הפצה של דברו והכרזה על מעשיו הנפלאים.

איפה “הכאן” שלך בכל התהליך הזה שכיפא מתאר? האם אתה מוכן להתחייב להתקדם קדימה?

אני מאמין שאלוהים היום דרך הקטע הזה מעיר אותנו וקורא לכל אחד מאיתנו לבחון את המקום בו הוא נמצא ואיך הוא יכול לצאת עוד יותר ולהתקדם. ישוע מסר את החיים שלו בעבור כל אחד מאיתנו ונתן לנו חיים חדשים, תקווה חדשה, זהות חדשה ורוח חדשה בתוכנו. הבה נבחן את “הכאן” שלנו ונתחייב להתקדם קדימה לכיוון המשיח ומלכות השמים. תקוותי היא שבחזרתו ימצא ישוע עם קדוש, ממלכת כהנים, עם סגולה- עם שלא הסתפק ועצר בדרך, אלא עם התקדם יום יום.

*****

Advancing From Here

Each and every one of us is in a personal race, a race whose finish line is at the judgment day in front of God. In this race we’re running and advancing from one place to the other. Sometimes we’re full of energy running fast and with power and on other occasions we’re crawling slowly as we keep our eyes on the goal. It matters little at which point of the race we’re in, we’re called to always advance. Walking with Yeshua is not a matter of attaining a goal in order to be satisfied, but attaining in order to advance.

At the beginning of every day we’re to recommit and declare “I am advancing from here!” We need to be aware to where our “here” is and start advancing towards the Messiah and his Kingdom.

1 Peter 2:1-10

In verses 1-3 we keep on reading of the direction our race should face as new believers. In chapter 1 we read of the new birth, new life and hope that we’ve received through the resurrection of Yeshua, and here Peter is calling us to grow, to advance. He is calling us to clean up ourselves from anything that is malicious and deceitful, full of hypocrisy, envy, and slander. Even though we’ve been born again there is a need to get clean. Sanctification is a process we’ll encounter many times as we advance and our old self tries to cling to us again.

The second thing Peter is calling us to do is fill ourselves with the word of God and feed off of it. Sanctification is only the beginning, God has given us His word so we would grow through it, so we should crave for it – for by it we will know God more and taste His goodness. The more we know Him, the more we witness His goodness and desire more of Him in our lives.

In verses 4-10 Peter explains part of the new identity we’ve been given from the Lord as we’ve been born again. As part of our new identity Yeshua made us a temple of the Holy Spirit. All of us together, build the house of God here on earth and through us the Holy Spirit can touch the lives of people around us. Another part of our identity is the identity of priests. As priests Peter is challenging us to worship God and live lives that are pleasing in His sight and would represent Him rightly. Just like the priests in the time of the temple we’re to be ambassadors of God and mediators between the people and God himself as we spread His word and proclaim His great deeds.

Where is your “here” in this race Peter is describing? Are you ready to commit to moving forward?

I believe that through this passage God is calling each one of us to examine the place he’s at and the things he needs to do in order to advance. Yeshua gave His life for us and gave us a new life, new hope, and a new identity and His Spirit He placed within us. Let us examine our “here” and commit to moving forward towards Yeshua and His Kingdom. My hope is that on His return He will find a royal priesthood and a holy nation that did not settle along on the way, but that advanced day by day.

Share this Post