Submit and Live Lives of Humility-הכנעו וחיו חיים של ענווה ונמיכות רוח

הכנעו וחיו חיים של ענווה ונמיכות רוח

 פטר”א ה’ 1-5

בשיעור זה נתרכז יותר על הפסוק האחרון, פסוק 5.

פטרוס קורא לצעירים להכנע לזקנים מתוך מקום של ענווה. על פי הפסוקים הקודמים אנחנו רואים שפטרוס פונה לזקנים, כינוי זה אינו מעיד בהכרח על גילם כי אם על מעמד של מנהיגים. הקריאה הזו לכניעה כל כך חשובה כי באופן טבעי בני אדם אינם חפצים להכנע לאף אחד. העולם מסביבנו מעביר לנו מסר ברור: איש הישר בעינייו יעשה, אל תכנע לסמכויות ולך עם האמת שלך. באופי והטבע החוטא והגאוותני שלנו אנחנו מתפתים ונמשכים למרד הרבה יותר מלכניעה.

אלוהים בחר באנשים מסויימים בחיינו שיהיו למנהיגים שלנו. ועלינו להכנע להם, על הכניעה שלנו להיות מלאה ולא חלקית, עלינו להקשיב להם ולציית, לא למרוד בהם גם לא בגישה של ליבנו. המשמעות של כניעה היא להציב את עצמך תחת מרותו של אחר ולציית לדבריו.

מכאן עולה השאלה: מה עלינו לעשות אם המנהיג  אינו פועל על פי אמות המידה של אלוהים- האם עליי להכנע לו בכל זאת? דיברנו על הנושא הזה בפרק ב’ בהקשר של כניעה למוסד אנושי וגם בפרק ג בהקשר של כניעה לבעל ולכן אחזור על נקודה זו בקצרה. אם דרישותיו של המנהיג נוגדות את דבר אלוהים, דבר אלוהים נמצא מעליו ועלינו לציית לדבר אלוהים. אם דרישותיו אינן נוגדות את דבר אלוהים, אלא פשוט אינן נכונות על פי ראות עינינו, עלינו להוכיח אותו דרך הציות וההתנהגות הטובה שלנו.

בהמשך פסוק 5 פטרוס קורא גם לזקנים וגם לצעירים להיות ענווים זה כלפי זה. שניהם צריכים לכבד ולא לזלזל זה בזה מתוך ראייה והבנה שיהיה משפט ובו אלוהים ישלם לכל איש כמעשהו. אנחנו רואים כאן את העיקרון של צוחק מי שצוחק אחרון. אתה יכול לזלזל כמה שאתה רוצה בסופו של דבר במשפט אלוהים יזלזל בך אם תנהג בזלזול כלפי הבריאה שלו. הוא גם נותן לנו הבטחה והיא אם תנהגו בענווה כלפי בני אדם ובאופן כללי תקבלו חן במשפט.

שני מחשבות נוספות בנושא זה של ענווה ונמיכות רוח כלפי מבוגרים ובעלי סמכות ומנהיגות.

מחשבה ראשונה: כיפא כותב כאן לקהילה שנמצאת ברדיפות/בקושי. והוא מוודא שהמבנה של הקהילה מתפקד כראוי, שהמנהיגים משרתים נאמנה את הצאן והצעירים מכבדים ומצייתים להם. האויב יכול להכריע את החלשים ובעיקר את הצעירים שהם חסרי ניסיון וחסרי ידע בכל מיני מובנים. האויב רוצה לגרום לפילוג הזה שקיים בכל כך הרבה קהילות, הפרדה של “זקנים” ו”צעירים” כי באופן זה הקהילה נמצאת במקום של חולשה והוא יכול לתקוף ואף להכריע את המאמינים בה.

מחשבה שנייה: יש לנו הצעירים את הנטייה (שלפעמים היא טובה) לרצות לעשות לבד, אך מדוע אנחנו מבזבזים את הזמן בהמצאת הגלגל מחדש כאשר יש לנו כל כך הרבה ניסיון, ידע והבנה על החיים אצל המבוגרים?! אין דבר חדש תחת השמש ואין סיבה שנתמודד עם החיים לבד.

קריאה של אלוהים, דרך דבריו של כיפא, אל כולנו היא הכנעו וחיו חיים של נמיכות רוח וענווה. זה מה שמרצה אותו וזה מה שיעמיד אותנו ביום האחרון מולו בצורה הטובה ביותר. בקשו מאלוהים ענווה ויראת אלוהים כי כאלו אנשים הוא מחפש.

 

Submit and Live Lives of Humility

 

1 Peter 5:1-5

In this lesson we will focus mainly on verse 5.

Peter calls the young adult to submit to the elders out of humility. This call for submission is so important because naturally people do not desire to submit themselves to anyone. The world around us gives us a clear message: every man live according to what is right in your eyes, do not submit to anyone, follow your truth. In our sinful and prideful nature we tend to rebel rather than submit.

God chose certain people to be our leaders and we’re to fully submit to them, listen and obey and not rebel against them, not even in the attitude of our hearts. The meaning of submission is to place oneself under the authority of another and obey his word.

This raises a question: what are we to do if our leader does not act according to the Word of God – am I still to submit to him? We’ve discussed this issue in chapter 2 and 3 but I will answer it shortly. If the demands of our leader contradict the Word of God, we’re to obey God’s Word more than our leaders. If we simply do not like his demands we’re to obey and convict him by our obedience and actions.

As we continue in verse 5, Peter calls both the elders and the young men to be humble toward one another. Both need to respect and not despise each other out of the understanding that both will stand in front of God in judgment and He will pay each one according to his deeds. God warns us that if we disrespect others in our lives He will disrespect us on the Day of Judgment. He also gives us a promise that if we walk humbly in our lives He will show us mercy.

I would like to share two additional thoughts concerning the topic of humility and respect toward the elders.

First thought: Peter is writing to believers that are going through trials. He is making sure that the congregation is functioning properly, that the leaders are serving the congregation faithfully and that the congregation respects and obeys them. The Enemy desires to overcome the congregation and if he can use the separation that we have in our days between the young men and elders in our congregation he will surely do so.

Second thought: as young adults/youth we have the tendency of wanting to do things on our own, but why do we insist on inventing the wheel all over again when we have so much experience, knowledge and understanding about life through the elders?! There is nothing new under the sun and there is no reason for us to deal with life on our own.

God is calling us, through the words of Peter, to submit and live lives of humility. That is what pleases Him and through humility we will best stand before Him on judgment day. Let us ask God for humility and the fear of the Lord because these are the qualities He is looking for in His people.

Share this Post