חיי אמונה זה לא רק כל בוקר או רק כל שישי….זה כל הזמן! אתם לא חיים חיי אמונה

חיי אמונה זה לא רק כל בוקר או רק כל שישי….זה כל הזמן! אתם לא חיים חיי אמונה!

“אם עומדים אתם בי ודברי עומדים בכם, בקשו מה שתרצו, ויהיה לכם. בזאת יפואר אבי: שתעשו פרי לרוב ותהיו לי לתלמידים.” (יוחנן טו’ 7-8) אנחנו צריכים ללמוד לעמוד באלוהים ולתת לדברו לעמוד בנו, כדי שאנחנו נוכל לפאר את אלוהים ולעשות פרי שיתן לו כבוד. הדברים שאנו מבקשים כשאנחנו במצב כזה, יהיו דברים שיפארו אותו. אחת הדרכים הכי חשובות ללמוד לתת לדבר אלוהים לעמוד בנו זה לציית לדברו ולהדרכת רוח קודשו.

לאורך היום, הרבה מאיתנו לא נוטים לשאול את אלוהים מה הוא רוצה בשבילנו. כשאנחנו עושים את זה ומצייתים לדברים שאנחנו שומעים ממנו, זה עובד לטובתנו. נדב הסביר על איך שפעם אלוהים הדריך אותו לתת את צלחת האוכל שלו לאחותו, אבל הוא לא עשה את זה והתברר כשהוא טעם את האוכל שזה דגים והוא לא סובל דגים… לעומת זאת, בפעם אחרת כשהרים זבל בעבודה שלו (מעשה שמשפיל), מתוך ציות למה שאלוהים הדריך אותו לעשות, בתוך הזבל הוא מצא תלושים כדי לקבל אוכל בחינם. אלוהים לא מדבר סתם, הוא אבא שלנו שרוצה לברך אותנו, אנחנו פשוט צריכים להקשיב לו ולעשות את מה שהוא אומר.

בגלטים ד’ 7 כתוב, “לפיכך אינך עבד עוד, כי אם בן; ואם בן, אזי גם יורש מטעם אלוהים.” ברור לנו שאלוהים רוצה לתת לנו ירושה כבנים שלו, התפקיד שלנו זה להלחם עד דם עד שנראה את ההתגשמות של ההבטחות שלו. אלוהים הוא אבא שמאמין שהילדים שלו יכולים להצליח כמוהו והוא רוצה שנתחיל לחיות את המקסימום.

כרגע רובנו לא חיים את המקסימום. אנחנו חיים בבינוניות ואלוהים לא רוצה את זה. כשאנחנו מתפללים אנחנו לא תמיד מאמינים בזה ואנחנו לא מבינים שישוע אמר לנו, “אמן אמן אני אומר לכם, המאמין בי יעשה גם הוא את המעשים שאני עושה; וגדולים מאלה יעשה, כי הולך אני אל האב.” (יוחנן יד’ 12) אנחנו צריכים להתחיל לחיות את האמונה שלנו. וזה אפשרי! כשכיפא היה על האניה, הוא רצה ללכת על המים. ישוע אמר לו “בוא,” וכיפא הלך על המים כל עוד היה לו אמונה. האמונה שלו גרמה לו להתכחש להגיון שהיה לו אחרי שנים של נסיון כאחד שעבד בים ולהביט על ישוע. ישוע גם אומר לנו “בוא,” זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות. כיפא לא היה שונה מאיתנו, הוא גם היה איש חוטא שהיה זקוק לעזרה של אלוהים, הוא פשוט בחר לחיות באותו רגע את האמונה שלו.

אחרי מעשי השליחים פרק ב’ כשאלוהים הופיע בגבורה, התלמידים לא חזרו שוב לדוג כמו אחרי שישוע קם לתחיה: החיים שלהם השתנו. אנשים נרפאו כשרק הלכו בצל של כיפא, ואנחנו גם יכולים להיות מלאים באותה הגבורה. אלוהים אומר אלינו שהוא איתנו ומשום כך אנחנו לא צריכים לפחד, “ואמר אלכם לא-תערצון ולא תיראון מהם. ה’ אלוהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם…” (דברים א’ 29-30). אם אנחנו נבטח בו ונהיה מוכנים לצאת למלחמה כמו עם ישראל באותה תקופה, אלוהים יתן גם לנו את הגמול שלנו. המלחמה שלנו היום זה להגיד לאלוהים שאנחנו נשענים עליו ולקחת צעדים של אמונה. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם אנחנו מוכנים להשען עליו במאה אחוזים.

A life of faith is not every morning, every Sunday, it’s all the time! You’re not living a life of faith!

“If you abide in Me, and My words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this My Father is glorified that you bear much fruit; so you will be my disciples.” (John 15:7-8) We need to learn to abide in God and let His words abide within us, so that we will be able to glorify God and bring forth fruit that gives Him glory. When we are in that condition, the things that we request will glorify Him. One of the most important ways to learn to let the word of God abide in us is to obey His word and the leading of His Holy Spirit.

Throughout the day, most of us don’t tend to take time to ask God what he wants. When we do ask and are obedient to the things we hear from Him, it works for our good. Nadav explained how there was a time God led him to give his plate of food to his sister, but he didn’t do it and it turned out when he tasted it that the food was fish and he can’t stand fish… However, on another occasion when he was picking up rubbish at work because that was what God led him to do, (a humbling act), he found coupons to get food for free amongst the rubbish. God doesn’t talk for no reason, He is our father who wants to bless us, we simply need to listen to Him and do as He says.

In Galatians 4:7 it says, “Therefore you are no longer a slave but a son, and if a son, then an heir of God through Christ.” It is clear that God wants to give us an inheritance as His sons; it is our task to fight until blood till we see the fulfillment of His promises. God is a father who believes that His children can be successful like Him and He wants us to start to living life to the maximum.

At the present, most of us aren’t living the maximum, we’re living in mediocrity and God doesn’t want that. When we pray we oftentimes don’t even believe in our prayers and don’t understand that Yeshua said to us, “Most assuredly, I say to you, he who believes in Me, the works that I do he will do also; and greater works that these he will do, because I go to My Father.” (John 14:12) We need to start living our faith. And it’s possible! When Peter was on the boat and wanted to walk on water, Yeshua said to him “Come,” and Peter walked on the water as long as he had faith. His faith led him to deny the reason he had after years of work as one who worked at sea and instead to look at Yeshua. Yeshua is also saying to us “Come,” that is all we need to do. Peter was no different to us, He was also a sinner that needed God’s help, he simply chose at that moment to live his faith.

After Acts chapter 2 when God appeared in power, the disciples didn’t return to be fishermen as was the case after Yeshua was raised from the dead: their lives changed. People were healed when they simply walked in Peter’s shadow, and we can also be filled with the same power. God is telling us that He is with us and therefore we don’t need to be afraid, “Then I said to you, ‘Do not be terrified, or afraid of them. The LORD your God, who goes before you, He will fight for you…’ ” (Deuteronomy 1:29:30) If we trust Him and are willing to go out to battle like the people of Israel in that period, God will also give us our reward. Our battle today is to tell God we rely on Him and to take practical steps of faith. The question we need to ask ourselves is whether or not are willing to Totally Depend on Him.

Share this Post