הרקע לאיגרת

הרקע לאיגרת

הראשונה לפטרוס א’ פסוקים 1-2

בפסוק 1 כיפא מפרט לאילו קהילות הוא שולח את האיגרת: “מאת פטרוס, שליח ישוע המשיח, אל תושבי התפוצות פונטוס, גלטיה, קפדוקיה, אסיה וביתיניה“, קהילות אלו מוקמות באזור אסיה הקטנה, טורקיה של ימינו. איגרת נכתבה בשנת 64 לספירה ובעת כתיבתה כיפא נמצא באנטיוכיה.

אחת השאלות שנשאלת בעקבות קריאת האיגרת היא כיצד הגיעו המאמינים לאזורים אלו, התשובה מופיעה בספר מעשי השליחים, תקופה של כ-30 שנה לפני כתיבת האיגרת. במעשי השליחים פרק א’ לאחר תחייתו, ישוע  שוהה בקרב תלמידיו במשך 40 ימים, מלמד אותם על מלכות האלוהים ואז עולה לשמים. לפני עלייתו הוא מבטיח שלאחר שיעזוב הם יזכו להיטבל על ידי רוח הקודש. בפרק ב’ מסופר לנו כי התלמידים ששהו בירושלים יחד עם עוד 120 מאמינים נטבלים לראשונה על ידי רוח הקודש וזוכים למתנת הלשונות. למאורע זה ישנם עדים רבים מפני שהוא מתרחש בירושלים בחג השבועות, שהוא אחד משלושת הרגלים. מסיבה זו ירושלים מוצפת בהמוני יהודים מן הארץ ומן הגולה שבאו לקיים את מצוות העלייה לרגל. אותו המון המום מן המתרחש וכ-3000 איש מתחילים להאמין ולהתהלך אחרי ישוע. חלק מאותם אנשים הם יהודים שהגיעו מאותם אזורים שאליהם כיפא כותב את איגרתו ואת זאת אנחנו יכולים ללמוד מפרק ב’ פסוקים 8-9 בספר מעשי השליחים: “… ואיך כל אחד מאיתנו שומע בשפת מולדתו?… תושבי יהודה וקפדוקיה ופונטוס ואסיה…”.

מתוך הפתיחה של האיגרת אנו יכולים להבין מיהו קהל היעד הספציפי של כיפא:” מאת פטרוס, שליח ישוע המשיח, אל תושבי תפוצות פונטוס, גלטיה, קפדוקיה, אסיה וביתיניה”, השימוש במילה תפוצות מתייחס לרב לקהל יהודי ומשמעותו יהודים הפזורים בגולה. בנוסף  בתרגום ליוונית המילה “תפוצות” מקבילה למילה “דיאספורה” שפירושה יהודים בגולה שהמירו את דתם. עובדה נוספת המחזקת את הטענה שהאיגרת נועדה לקהל יהודי היא השימוש הרב בציטוטי פסוקים מתוך התנ”ך מתוך ההנחה שיהיו מוכרים לקהל הנמען, קהל יהודי. יתר על כך, עוד מראשית שירותו כיפא נועד לבשר את הבשורה ליהודים בעוד שאול השליח נועד לבשר לגויים, שאול אף מציין זאת באיגרתו אל הגלטים בפרק ב’ פסוק 7:”… הם הכירו שבידי (בידי שאול) הופקדה הבשורה לערלים כשם שבידי פטרוס (כיפא) הופקדה הבשורה אשר לנימולים”.

בפסוקים 1-2 כיפא פונה אל המאמינים במילים:”הנבחרים על פי ידיעתו מקדם של אלוהים האב, בקידוש הרוח, אל ציות ישוע המשיח  והזית דמו”, ו מזכיר להם את בסיס הבשורה: שהם נבחרו מראש על ידי אלוהים להיות נבדלים על ידי רוח הקודש, לשרת את המשיח ישוע ושבדמו הם זכו לסליחת חטאים. כוונתו של כיפא במילים אלו היא להזכיר להם את זהותם כבנים של אלוהים ולחזק את היסודות של אמונתם ובכך לספק להם עידוד במצבם. באותה תקופה המאמינים באזור אסיה הקטנה חיו תחת שלטון האימפריה הרומית בראשות הקיסר נירו ועל פי הנחייתו רדף השלטון את המאמינים באכזריות והם סבלו מאיום של פגיעה פיזית ורצח. כיפא ממשיך וכותב:” “חסד ושלום יישפעו עליכם למכביר” במטרה להמשיך ולעודד את אותם המאמינים שסובלים מרדיפות ושולח להם מסר של תקווה. מטרתו היא לעזור להם לשנות את זווית הראיה שלהם על נסיבות חייהם ולהזכיר להם שאלוהים תמיד נמצא בשליטה!

בזמנים של קושי ובלבול עלינו לחזור אל הדברים היציבים והקבועים בחיינו, אל הבסיס של אמונתנו וזהותנו במשיח.ככה נוכל להתמלא בתקווה ושלום, להתעודד ולפתור את הדברים בצורה טובה יותר.

Share this Post