אפסים ו׳ 10–24

Click here to read this blog post in English!
רוצה לקרוא את הפוסטים האחרונים בבלוג של נריה? תקראו כאן!

אל האפסים ו׳ 10–24
לקראת סיום איגרתו שאול השליח קורא למאמינים באפסוס להיות מודעים למציאות הרוחנית שהם נמצאים בה ולהיות מוכנים. המציאות הרוחנית שהאפסים וגם אנחנו נמצאים בה היא מציאות של מלחמה רוחנית כנגד רוחנו ונפשנו. שאול מדמה את המאמינים לחיילים וקורא להם להיות משוריינים ולעמוד על המשמר.

פס׳ 10 — ״סוף דבר״
עלינו להבין את כל האיגרת כדי להבין את מילות סיכום אלו. האיגרת היא תקציר של חייו של כל מאמין. שאול השליח אומר הגעתם לאמונה ואתם יכולים לשבת ולנוח במשיח, לא צריך לעשות דבר כדי להוושע (כי ״נושעתם בחסד״), כל דבר שאתם עושים מעתה צריך להגיע מההבנה הזו. מכיוון שכבר נושעתם התחילו ללכת באמונה כבני אור. אם תהלכו כיאה ליעודכם כדי שתכירו שיש אויב שיתנגד להליכה זו והחיים החדשים שקיבלתם, על כן עליכם להיות ערנים ולעמוד על המשמר.

כדי שנוכל לעמוד איתנים אנחנו צריכים כוח והגנה, בכדי להשיג את אלו עלינו להתחזק באלוהים ובכוח גבורתו וללבוש את מלוא נשק האלוהים. בחיים האלו אנחנו צריכים הרבה כוח כדי שנצליח לעמוד כנגד השיטות והמתקפות של האויב. עלינו לדעת להתנגד לשטן במישור הרוחני כי המלחמה והשיטות של האויב אינם במישור הפיזי.

כאמור, עלינו ללבוש את מלוא נשק האלוהים כדי להתמודד עם המלחמה שסובבת אותנו באופן יום יומי וזהו נשק אלוהים:

  • חגורת האמת: האמת מחזיקה אותנו ומוודאה שלא נימצא עם מכנסים למטה, שלא נבוש.
  • שריון הצדק: השיריון מגן על האברים הפנימים שלנו ובעיקר על הלב. הלב שלנו הוא מקור הרגשות ואם הלב שלנו חשוף לשטן אז הוא יוכל לעוות ולהוליך אותנו בדרך עקלקלה. אם הלב שלנו יהיה מוגן הוא ילך בדרך הצדק (בדרך הישרה והנכונה בעיני אלוהים).
  • נעלי הבשורה: אנחנו צריכים לשים על רגלינו נעלים ולהיות מוכנים תמיד לקום ולבשר את הבשורה הטובה ששמענו וקיבלנו באמונה.
  • מגן האמונה: האויב חכם ויורה עלינו חצים שונים. האמונה עוזרת לנו להתמודד עם הלחץ, הספקות, חוסר האמונה, חוסר השלום שהאויב מנסה להשית עלינו בשקריו. האמונה סוקרת את ההיסטוריה והבשורה ומוצאת עובדה ואמת שקוטעת את השקר של האויב ומסירה אותו.
  • כובע הישועה: כובע מגן על הראש ובמישור הרוחני על המחשבות שלנו. ברגע שנשים את כובע של אלוהים המחשבות שלנו יתיישרו על פי מחשבותיו של אלוהים, מחשבות התאומות אדם שנושע.
  • חרב הרוח: זה הוא הכלי היחידי בנשק האלוהים שהוא התקפי, איתו אני יכול לכבוש ולהלחם. אם לא ניקח את הכלי הזה לא נכבוש בעבור מלכות האלוהים. בנוסף, עלינו לדעת כיצד איך להשתמש בכלי נשק זה, היות שהוא כלי נשק חזק וניתן להשתמש בו הן כדי להלחם באויב ולכבוש בעבור המלכות והן באופן לא בוגר ולפגוע ברענו.

שאול מסכם את דבריו על נשק אלוהים עם העקרון של תפילה — ״בכל תפילה ותחינה התפללו תמיד ברוח״ (פס׳ 18). תפילה היא מכשיר הקשר שלנו, המקשר בינינו לבין אלוהים. עלינו להיות מחוברים לאלוהים על ידי דברו ובאמצעות תפילה אנחנו יכולים לשמוע את רצונו בכדי שנוכל להיות ערים ולחיות על פיו. בהמשך פסוק 18 שאול קורא לאפסים להתפלל עבור כל אלו שנלחמים יחד איתם בעבור הבשורה. כמו כל חייל אנחנו רוצים לצידנו חברי צוות טובים שיגינו וישמרו עלינו ברגע האמת.

לסיכום האיגרת, אנחנו מאתגרים אתכם לחזור ולקרוא את כל האיגרת הזו פעם נוספת ומתפללים שאלוהים יעזור לאמת שנמצאת באיגרת זו (אמת הבשורה) להיטמע בנפשכם ורוחכם, ושזו תעורר אתכם לחיות על פי רצון אלוהים ולעמוד על המשמר באיתנות כנגד כל שיטות האויב בעזרת רוח אלוהים ובכוחו.

Share this Post